Lista aktualności Lista aktualności

Akcja w ochronie przeciwpożarowej

Z dniem 10 marca 2015 zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki rozpoczęła się na terenie Nadleśnictwa Lipinki akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu.

Nadleśnictwo Lipinki zaliczone jest do najwyższej I Kategorii Zagrożenia Pożarowego. Wpływ na tak wysoką kategoryzację ma m.in. ilość pożarów w ostatnim 10-leciu, obecność na terenie Nadleśnictwa trzech miast Żary, Łęknica, Żagań oraz około 60 miejscowości, struktura drzewostanów sprzyjająca pożarom (wielkoobszarowe powierzchnie porośnięte młodym drzewostanem iglastym).

Do najczęstszych przyczyn występowania pożarów na terenie Nadleśnictwa Lipinki zaliczyć można podpalenia, przerzuty z gruntów nieleśnych i nieostrożność ludzi (niedopałki papierosów, ogniska).

W okresie zagrożenia pożarowego dyżury przeciwpożarowe pełnią od godz. 9:00 do zmroku obserwatorzy pracujący na czterech dostrzegalniach PPoŻ (wieżach o konstrukcji rurowej „metalowe" o wysokości 33 metrów: Sieciejów, Zielony Las, Nowe Czaple i Trzebiel). Stały dyżur przeciwpożarowy pełniony jest również w biurze Nadleśnictwa w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym.

Kontakt do PAD Nadleśnictwa Lipinki tel. +48 68 362 62 01, tel. kom. +48 696 447 396 oraz e-mail pad.lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl

Na przełomie zimy i wiosny Nadleśnictwo Lipinki prowadzi akcję informacyjną „Wiosna bez płomieni". Lokalni leśniczowie prowadzą w szkołach z dziećmi i młodzieżą pogadanki na temat związany z prawidłowego zachowania w lesie, używania ognia, zagrożenia jakie niesie za sobą wypalanie traw itp.

Za koordynację akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Lipinki odpowiada Strażnik Leśny Pan Stanisław Machowiak tel.kom. +48 696 447 394