Lista aktualności Lista aktualności

List Intencyjny Podpisany

W dniu 16.12 .2015 Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Pan Jan Lesser podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia negocjacji prowadzących do zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego" - IV ETAP.

Umowa będzie miała na celu ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a w szczególności rozwój turystyki we wspólnym polsko-saksońskim obszarze przygranicznym. Po podpisaniu umowy partnerskiej, zostanie w połowie stycznia 2016r. złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu.

Wniosek będzie podlegał procedurze konkursowej, a wyniki będą znane najwcześniej w drugiej połowie 2016r. Projekt będzie składany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej I: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe i będzie w szczególności obejmował rozwój turystyki we wspólnym polsko-saksońskim obszarze przygranicznym.

Ewentualnie pozyskane środki mają być przeznaczone na budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Podpisanie listu jest pierwszym etapem zdobywania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zagospodarowanie turystyczne Zielonego Lasu.

List intencyjny podpisało osiem podmiotów (partnerów projektu):

  • Powiat Görlitz,
  • Gmina Krauschwitz,
  • Kulturinsel Einsiedel e.V.,
  • Miasto i Gmina Pieńsk,
  • Gmina Miejska Zgorzelec,
  • Gmina Łęknica,
  • Powiat Żarski, 
  • Nadleśnictwo Lipinki.

Pierwsze spotkanie robocze Fot. Damian Sandak