Lista aktualności Lista aktualności

START „POŻAROMETRU A.D. 2021”

Jak co roku, przełom marca i kwietnia to w nadleśnictwach rozpoczęcie akcji bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych.

Choć może panująca tegoroczna aura nie kojarzy się jeszcze z pożarowym zagrożeniem, to jednak spodziewając się lada chwila tego co nieuniknione, musimy jako Służba Leśna zająć już miejsce w przysłowiowych „blokach”.

Wiemy niestety, że wraz z pożarowym zagrożeniem pojawią się i same pożary, dlatego już dziś czujemy się zobowiązani do przypomnienia Państwu kilku „oczywistości”.

  • Będąc w pobliżu lasu, a tym bardziej wewnątrz niego nie korzystamy z niczego płonącego otwartym ogniem. To także, a może przede wszystkimi - PAPIEROS!;
  • Każde źródło otwartego ognia, które jest zawsze źródłem potencjalnego pożaru, jakie znajdzie się mimo wszystko w naszym ręku (niestety tu mowa także o papierosie, gdy pokusa „dymka” weźmie górę nad rozsądkiem), gasimy koniecznie poprzez jego dokładne roztarcie na mineralnym podłożu leśnej drogi – oczywiście gdy nie ma możliwości pewniejszego zagaszenia go z użyciem wody;
  • Nawet najmniejsze zarzewie ognia zawsze traktować należy jako początek jednego z największych zagrożeń dla lasów, szczególnie tych „sosną bogatych”. Nie mijajmy obojętnie niedogaszonego papierosa leżącego na leśnym dukcie lub „turlanego” podmuchami wiatru po śródleśnej drodze;
  • Niech im silniejszy wiatr, tym skuteczniej „wywiewa” nam z głów pomysły rozpalania jakiegokolwiek ognia w pobliżu i wewnątrz leśnych obszarów;
  • Ewentualne leśne spotkania przy ognisku planujmy jedynie w specjalnych miejscach do tego wyznaczonych (np. na wybranych miejscach postoju pojazdów lub przy wiatach wypoczynkowych) i to tylko pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody z właściwego nadleśnictwa. Już teraz liczymy na zrozumienie ze strony wszystkich, że zgody takie w trakcie zwiększonego zagrożenia pożarowego nie będą zasadniczo wydawane;
  • Nie starajmy się gasić pożarów na własną rękę! (nawet tych, których jesteśmy winowajcami). Jeżeli nie jest to już niewielkie zarzewie ognia, które jesteśmy w stanie szybko „zadeptać” lub stłumić ulistnioną gałęzią, dzwońmy natychmiast pod numery alarmowe! Czujność i przygotowanie służb pożarniczych i leśnych prawie zawsze gwarantuje szybkie i skuteczne działanie. Tylko dajcie nam Państwo na to szansę, swoim niezwłocznym telefonem;
  • Wzmóżmy czujność podczas leśnych spacerów i rowerowych wycieczek, na zauważone zadymienie lub wyczuty zapach dymu. To sytuacje, na które nie powinniśmy być obojętni.  

Cieszy nas Państwa obecność na leśnych ścieżkach i duktach. Wiemy, że to obecnie jedno z niewielu miejsc gdzie pozostawiono nam jeszcze odrobinę „pandemicznej” swobody. Wykorzystajmy ten przywilej w sposób odpowiedzialny i rozważny. Uważajmy co robimy osobiście i co dzieje się wokół nas. Rozsądne zachowanie to gwarancja naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa otaczającej nas przyrody.

Zdj. nr 2. Podczas pożaru – trawy dla płazów i gadów, z dotychczasowego ich schronienia stają się śmiertelnym niebezpieczeństwem (fot. Michał Szczepaniak, Nadleśnictwa Lipinki)

Pamiętajmy, że jeden z leśnych żywiołów jakim jest ogień, to każdorazowo „bezwzględny zabójca” mnóstwa bezkręgowców (m.in. owady), płazów i gadów. Leśne runo i leśna ścioła to świat pełen „przyziemnego życia”, dopóki cieszy nasze oczy wieloma odcieniami zieleni, a nie straszy czernią pożarzyska.   

Autor: Michał Szczepaniak