Lista aktualności Lista aktualności

PRZETARGI, zamówienia publiczne

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 1.7.2021) Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://www.lasy.gov.pl)

NADLEŚNICTWO LIPINKI - OGŁOSZONE ZAMÓWIENIA:

Remont i konserwacja dróg leśnych

strona postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8ca43b9-6e58-4da5-aab5-53a42e47244d