Lista aktualności Lista aktualności

"Razem dla Rozwoju"

W dniu 11.12.2015r. Nadleśnictwo Lipinki podpisało Umowę Współpracy Partnerstwa „Razem dla Rozwoju" działającego na obszarze Gminy Trzebiel.

Partnerstwo „Razem dla Rozwoju" opiera się na współpracy podmiotów trzech sektorów:

 • instytucji publicznych,
 • sektora  biznesu
 • organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Trzebiel,

które utożsamiają się z celem głównym tj.: trójsektorowym rozwojem obszaru Gminy Trzebiel.

Na podstawie niniejszej umowy Partnerzy uzgadniają współpracę polegającą na zintegrowaniu działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na rzecz realizacji celu głównego.

Partnerstwo wyznacza sobie do realizacji w szczególności wymienione cele: wspólne działania, promocja, komunikacja, wizerunek, przygotowanie i realizacja projektów opartych na zewnętrznych środkach pomocowych a także pozyskiwanie odbiorców w obszarach: edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, ekologii i ochrony środowiska, aktywności i integracji społecznej oraz innych działań, które realizować będą cel główny Partnerstwa.

Nadleśniczy Jan Lesser podpisuje Umowę Współpracy Partnerstwa „Razem dla Rozwoju

Partnerstwo podpisało kilkanaście podmiotów działających w obrębie Gminy Trzebiel:

 1. Nadleśnictwo Lipinki
 2. Gmina Trzebiel
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 4. Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach
 5. Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
 6. Zespół Szkół w Trzebielu
 7. Bracia Małkiewicz s.j.
 8. Agroturystyka „Pod Brzozą"
 9. DOMINO s.c.
 10. Stowarzyszenie „Bronowice-Nowe Czaple"
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej
 12. Gospodarstwo Agroturystyczne Włostowice
 13. Stowarzyszenie „Siedlisko Mieszków"
 14. Stowarzyszenie „Pro Publico Bono"
 15. Trzebielskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Szczegółowe zasady działania Partnerstwa „Razem dla Rozwoju" określa Regulamin Partnerstwa dostępny w Załączniku.