Lista aktualności Lista aktualności

Zagospodarowanie Zielonego Lasu

W dniach 4 luty 2015 oraz 9 luty 2015 odbyły się pierwsze spotkania w sprawie zagospodarowania terenów Zielonego Lasu (historycznie Lasu Żarskiego).

W dniu 04.02.2015r. w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki, z inicjatywy Nadleśniczego Pana Jana Lessera odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania kompleksu leśnego zwanego "Zielony Las".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz (Urząd Miasta Żary, Urząd Gminy Żary, Powiat Żarski) oraz organizacji pozarządowych (PTTK Żary, Fundacja Natura Polska, Parkrun Żary, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego) jak również lokalna telewizja regionalna oraz przedstawiciel spółki Kronopol. Materiał telewizyjny wraz z wywiadem z Panem Nadleśniczym można obejrzeć TUTAJ.

Na początku spotkania Pan Nadleśniczy Jan Lesser przywitał wszystkich gości i przedstawił krótko cel spotkania. Poinformował także zebranych że zagospodarowanie będzie możliwe tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Następnie Dyrektor RDLP w Zielonej Górze Pan Leszek Banach potwierdził że, PGL LP są zainteresowane działaniami związanymi z udostępnianiem lasów dla lokalnych społeczności i zagospodarowaniem ich na cele rekreacyjno-turystyczno-edukacyjne. Wyraził także zadowolenie z faktu powyższej inicjatywy i chęci współpracy z Nadleśnictwem przez lokalny samorząd i organizacje pozarządowe.

Dyrektor RDLP Zielona Góra Pan Leszek Banach i Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Pan Jan Lesser. Fot. Magdalena Lewandowska

Po wypowiedzi Dyrektora RDLP w Zielonej Górze została przedstawiona prezentacja na temat aktualnego stanu zagospodarowania Zielonego Lasu, ewentualnych problemów które należy rozwiązać na etapie prac projektowych i wstępnej koncepcji Nadleśnictwa. Następnie powołano zespół roboczy, który zajmie się przygotowaniem koncepcji zagospodarowania Zielonego Lasu w oparciu o identyfikację miejsc historycznych i przyrodniczych, wytyczenie sieci szlaków pieszo-rowerowych i wyznaczenie dróg do remontów.

Przedstawiono aktualny stan procedury rozpatrywania projektu flagowego, w którym partnerem jest Nadleśnictwo Lipinki. Obecnie projekt podlega ocenie w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Ustalono, że jeżeli projekt zostanie przyjęty do dofinansowania jako flagowy, to Nadleśnictwo będzie realizowało swoją część w ramach zaplanowanego budżetu (1,7 mln euro netto). Jeżeli projekt nie uzyska akceptacji – możliwa będzie zmiana budżetu, ale konieczne będzie ponowne złożenie wniosku w ramach procedury konkursowej.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja podczas której padło wiele ciekawych pomysłów co do kierunków i sposobu zagospodarowania Zielonego Lasu.

 Plany zagospodarowania - dyskusja. Fot. Magdalena Lewandowska 

Nad wstępnymi pomysłami powołany zespół roboczy pracował już 9 lutego 2015r. w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w ramach drugiego spotkania.

Wstępnie zinwentaryzowano wszystkie miejsca historyczne :

  • ruiny Arkadii - wzgórze pałacowe
  • grodzisko kultury łużyckiej
  • wieża widokowa z 1864 roku i wieża z 1915 roku tzw. "wieża Bismarcka"
  • góra żarska
  • zamek rabusiów (Raubschloss) )i dolina śmierci
  • "amfiteatr" Euterpe
  • skocznia narciarska
  • trakt pocztowy Żary-Zgorzelec
  • źródełka oraz głazy narzutowe

oraz miejsca/obiekty przyrodnicze (stare dęby, rośliny chronione, buczyny itd) i elementy związane z gospodarką leśną (wyłączone drzewostany nasienne bukowe i sosnowe, drzewostan zachowawczy sosnowy, drzewo sosnowe doborowe).

Na końcu spotkania zespół przejechał na część terenową spotkania - oględziny stanu technicznego Wieży Bismarcka z 1915 roku.

 Stan techniczny wieży z 1915 roku. Fot. Magdalena Lewandowska