Wydawca treści Wydawca treści

Geoturystyka

Obszar Łuku Mużakowa wyróżnia się bogactwem form geologicznych oraz rozmaitością geomorfologiczną terenu. Poznając stanowiska i procesy geologiczne oraz przeżywając związane z tym doznania estetyczne stajemy się geoturystami uprawiającymi geoturystykę.

W Geoparku Łuk Mużakowa na turystów czeka wiele miejsc, które warto zobaczyć. Niezwykły krajobraz będący wynikiem działalności człowieka oraz bogactwo geologiczne zachęcają do wędrówek pieszych i rowerowych. Znajdujące się w Geoparku obiekty geologiczne zostały połączone ścieżkami przyrodniczo – edukacyjnymi oraz szlakami turystycznymi i rowerowymi. Zachęcamy do zapoznania się z infrastrukturą turystyczną tego obszaru.

Turyści podczas wycieczki rowerowej. Fot. Assist Media.

Rowerem przez Geopark

Zarówno w polskiej, jak i niemieckiej części Łuku Mużakowa turyści mogą korzystać z rozbudowanych sieci ścieżek rowerowych. Miłośnicy jednośladów mają do dyspozycji wiele szlaków, które zostały wyznaczone przez najciekawsze miejsca przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich. Kliknij tutaj i zobacz mapę.

 • Śladami dawnego górnictwa – ta 22 km trasa przebiega przez tereny, gdzie niegdyś wydobywano węgiel brunatny. Pozwala dowiedzieć się jak wyglądała eksploatacja, transport i przetwórstwo tego surowca. Idealnym miejscem na rozpoczęcie wycieczki jest Izba Krajoznawcza w Klein Kölzig, gdzie również warto zatrzymać się przy Dawnej Cegielni oraz zrekonstruowanej kolejce wąskotorowej. Obiektem, którego nie można przegapić jest wieża widokowa w pobliżu jeziora Felixsee, z której rozciąga się piękny widok na okolicę.
 • Wycieczka geologiczna – szlak o długości 23 km będzie idealny dla osób pragnących poznać związek pomiędzy obecnymi formami krajobrazu a geologicznymi procesami, które miały miejsce wiele tysięcy lat temu. Trasa przebiega przez najdłuższy giser oraz drugi co do wielkości głaz narzutowy (Głaz Finkenstein) na terenie Łuku Mużakowa. Końcowym przystankiem są wypełnione wodą wyrobiska pokopalniane, przybierające różnokolorowe barwy w zależności od pogody.
 • Wilk – trasa rowerowa o długości 43 km rozpoczyna się w miejscowości Steinbach nad rzeką Nysą i wiedzie do Parku Głazów w Nochten. Wzdłuż szlaku znajduje się 18 przystanków tematycznych prezentujących informacje na temat wilka, jego biologii i ochrony. Więcej informacji o tym szlaku można znaleźć tutaj.
 • Śladami przemysłu szklarskiego – druga pod względem długości trasa rowerowa (33 km) prowadzi przez obszary produkcji wyrobów szklanych, które wykonywano przy pomocy piasku szklarskiego, węgla brunatnego oraz drewna. Wycieczkę można rozpocząć na parkingu byłej huty szkła w Döbern.  
 • Morena końcowa k. Jerischke i Doliny Nysy Łużyckiej – szlak ma 24km, rozpoczyna się i kończy w niemieckim Jerischke. W miejscowości znajduje się placówka szkolna, gdzie w interesujący sposób przedstawiono powstanie Łuku Mużakowa, jego florę i faunę. Trasa przebiega przez największy na obszarze Brandenburgii las oraz dolinę Nysy Łużyckiej. Punktem obowiązkowym jest wysokie na 20m i szerokie na 1km wzniesienie składające się z głazów narzutowych, piasków i żwirów. Góra Lissberg i Weinberg jest częścią moreny czołowej „Jerischker Endmoräne”.
 • Wokół Hermannsdorf – wycieczkę tym 13 km szlakiem rowerowym warto rozpocząć przy wieży widokowej Schwerer Berg w niemieckim Weißwasser. Miejscowość słynie z wyrobów szklarskich, które można podziwiać w jedynym w Saksonii Muzeum Szkła. Trasa wiedzie wzdłuż wschodniej części kopalni odkrywkowej i prowadzi do Łużyckiego Parku Głazów Narzutowych w Nochten, usytuowanego na obrzeżeniu struktury mużakowskiej. W Parku znajduje się ponad 3000 elementów polodowcowego materiału skalnego, co czyni go jednym z najbardziej interesujących obiektów geoturystycznych Geoparku o zasięgu ponadregionalnym.
 • Po torowisku linii kolejowej Tuplice – Łęknica – trasa rowerowa o długości 25 km prowadzi po torowisku byłej linii kolejowej na odcinku rozpoczynającym się w Tuplicach, a kończącym w Łęknicy. Szlak umożliwiający poznanie wielu elementów dawnej infrastruktury kolejowej, przebiega przez dawne przystanki i stacje kolejowe: Tuplice – Chełmica – Żarki Wielkie – Chwaliszowice – Nowe Czaple – Łęknica.
 • Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – trasa o długości 5 km rozpoczyna się w miejscowości Nowe Czaple i kończy w Łęknicy. Ścieżka znajduje się w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa” i obejmuje część obszaru olbrzymiej moreny czołowej powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Szlak wiedzie przez tereny dawnego wydobycia węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych i jest doskonały dla osób chcących poznać zachodzące tu procesy geologiczne. Punktem obowiązkowym jest wieża widokowa, na szczycie której rozprzestrzenia się piękny widok na największy zbiornik pokopalniany „Afrykę”. Przy dobrej pogodzie można podziwiać również widoczną w oddali, wysoką na 1602 m Śnieżkę. Niesamowite formacje skalne w połączeniu z wielobarwnymi „jeziorkami” gwarantują wyjątkowe doznania estetyczne i zapewniają mnóstwo radości z bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Pozostałe szlaki rowerowe w Geoparku: Ścieżka geotrystyczna „Drahenberge”/ „Góry Smocze”, Szlak Łęknica – Żary.

Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne – zobacz mapę

 • Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – szczegółowe opis trasy znajduje się tutaj.
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Wędrówka po lesie wokół Jerischke”,
 • Ogród ekologiczny i dydaktyczny w Eichwege (Dobern),
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Altes Schleifer Teichgebiet” w Schleife,
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Preschener Muhlbucgh” w Preschen,
 • Szlak pieszy „Marchenwald”,
 • Szlak pieszy „Zerna”
 • Dolnołużycki Las Trzeciorzędowy i Aleja Głazów Narzutowych w parku „Spreeauenpark”w Cottbus,
 • Szlak pieszy „Gross Schacksdorfer Teiche”.

Natura widziana z góry

Na obszarze Geoparku znajduje się pięć wież widokowych, z których turyści mogą podziwiać piękne, zapierające dech w piersiach rozległe krajobrazy. Dwie z nich mieszczą się w polskiej części, trzy kolejne po stronie niemieckiej.

Wieża widokowa przy największym zbiorniku poeksploatacyjnym "Wyrobisko - Łuska C" na ścieżce geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”. Fot. Assist Media.

 • Drewniana wieża widokowa przy ścieżce geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina” – znajduje się przy największym zbiorniku poeksploatacyjnym „Afryka” i mierzy 30m wysokości. Panoramę regionu można podziwiać z dwóch tarasów mieszczących się na 15 i 24m.
 • Wieża obserwacyjno - widokowa w Jeziorach Wysokich – jest jednym z najwyższych punktów regionu (41 m wysokości), a swoim wyglądem przypomina latarnię morską. Obiekt stał się symbolem Kompleksu Leśnego „Bory Dolnośląskie”. Poza celami turystycznymi, wieża pełni również funkcję dostrzegalni pożarowej. Na taras widokowy prowadzi 176 schodów, z którego rozprzestrzenia się niesamowity widok na pobliskie lasy, pola i stawy hodowlane.  
 • Drewniana wieża widokowa nad jeziorem Felix (Felixsee) – wieża mierzy 36m wysokości i posiada 3 tarasy widokowe, a na najwyższy z nich wejść trzeba po 160 stopniach. Na platformach znajdują się tablice informacyjne dot. geologicznej historii regionu. Pobliskie jezioro jest pozostałością po dawnym wyrobisku kopalni Felix.
 • Betonowa wieża widokowa „Am Schweren Berg” k. miejscowości Weisswasser – wysoka na 30 m wieża posiada 4 tarasy widokowe, z których można podziwiać krajobraz pokopalniany, powstały w efekcie wieloletniej eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową.
 • Baszta w Nowym Zamku w Bad Muskau – niewielki taras widokowy znajduje się na wysokości 35m i oferuje turystom widok na Park Mużakowski, Bad Muskau oraz okolice.

Podwodny świat Geoparku

Zatopione lasy i kopalnie, kwitnące podwodne łąki oraz niespotykana nigdzie indziej roślinność – to wszystko czeka na odkrycie płetwonurków w licznych zbiornikach wodnych na terenie Łuku Mużakowa. Zachęcamy aby swoją podwodną przygodę rozpocząć w zbiorniku „Jedynka”, gdzie na entuzjastów nurkowania czekają dwie podwodne trasy.

"Straszny Las". Fot. Krzysztof Jersak

Zbiornik „Jedynka” znajduje się przy ścieżce geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”, w niedalekiej odległości od miejscowości Łęknica. 

Podwodna trasa dla płetwonurków w zbiorniku "Jedynka". Opracowanie merytoryczne: Krzysztof Jersak, opracowanie graficzne: Assist Media