Wydawca treści Wydawca treści

Łuk Mużakowa - informacje ogólne

Aby zrozumieć istotę obszaru Łuku Mużakowa na początku zachęcamy do poznania związanych z tym rejonem nazw, które często sprawiają turystom problemy i są wzajemnie mylone.

Park Krajobrazowy "Łuk Mużakowa" jest częścią międzynarodowego geoparku, zlokalizowanego na przygranicznych terenach Polski i Niemiec. W jego granicach znajduje się również bardzo cenny obiekt kulturowy - Park Mużakowski należący do najwybitniejszych osiągnięć dawnej sztuki ogrodowej. 

Pałac Pücklera w Parku Mużakowskim. Fot. Assist Media.

  • Łuk Mużakowa (Łużycki Wał Graniczny) - to struktura geologiczna, będąca największąw Europie moreną czołową powstałą w wyniku działalności lądolodu sprzed 450 tys. lat w okresie zlodowacenia skandynawskiego. Jej kształt ma postać ogromnej, 40-kilometrowej podkowy o szerokości od 3 do 5 km. Forma łuku jest wyjątkowo pięknie ukształtowana i co ciekawe widoczna z kosmosu.

  • Geopark Łuk Mużakowa – to transgraniczny obszar zlokalizowany w części polskiej i niemieckiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno - krajobrazowych. Celem ustanowienia Geoparku jest przekazywanie wiedzy z zakresu poszukiwania i wydobywania kopalin, zmian krajobrazu naturalnego w związku z działalnością górniczą oraz powiązania rozwoju kulturowego z rozwojem przemysłu wydobywczego. Geopark, dzięki swoim walorom świata abiotycznego, jako jedynyw Polsce należy do Sieci Geoparków Europejskich (EGN) i Światowych (GGN), a od 2015 roku szczyci się tytułem Światowego Geoparku UNESCO. Oznacza to, że jego pozycja jest taka sama jak rezerwatów biosfery oraz obiektów znajdujących się w programach UNESCO należących do światowego dziedzictwa. Do tej grupy należą między innymi: Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Puszcza Białowieska, czy manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej .

  • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa - położony w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego rozciąga się na powierzchni 18,2 tys. ha tworząc malowniczy krajobraz, który zachwyci każdego pasjonata geoturystyki. Na obszarze parku występuje największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne”, powstałe na skutek eksploatacji węgla brunatnego, glin, żwiru i piasku. Przez park prowadzi ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”. Trasa posiada duże walory krajobrazowe i umożliwia zapoznanie się z obiektami przyrody nieożywionej, będącymi wytworami zarówno procesów naturalnych, jak i działalności człowieka.

  • Park Mużakowski – jest zabytkowym parkiem krajobrazowym łączącym naturę z najwyższej klasy sztuką ogrodniczą. Założony przez księcia Hermanna von Pücklera, stanowi jedno z najrozleglejszych założeń parkowych w Europie. To tu wśród rododendronów i „zielonych labiryntów roślin” zażywają relaksu polscy i niemieccy entuzjaści przyrody i odpoczynku na świeżym powietrzu. Coraz częściej miejsce odwiedzane jest również przez mieszkańców dalszych zakątków globu. Park oddzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau i polską Łęknicę. W 2004 roku Park Mużakowski został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

5 ciekawostek o Łuku Mużakowa. Opracowanie: Assist Media