Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

W Nadleśnictwie Lipinki sprzedaż surowca drzewnego wszystkich sortymentów, które zostały ujęte w cenniku detalicznym odbywa się w poszczególnych leśnictwach raz w tygodniu i przy zachowaniu określonych warunków.

W zależności od leśnictwa, sprzedaż drewna jest prowadzona od godziny 7.00 do 9.00 w następujących dniach:

  • wtorek – w leśnictwach: Żagań, Złotnik i Marszów,
  • środa – w leśnictwach: Zielony Las, Olbrachtów, Suchleb, Grotów i Sieciejów,
  • czwartek – w leśnictwach: Nowe Czaple, Trzebiel, Olszyna, Żarki i Niwica.

Zobacz adresy poszczególnych leśnictw.

Sprzedaż obejmuje następujące sortymenty:

  • papierówka iglasta i liściasta (SZA/SZB   I/L)
  • żerdzie gospodarcze (S3B)
  • grubizna opałowa iglasta i liściasta (S4 I/L)
  • drobnica opałowa iglasta i liściasta (M2 I/L)
  • tartaczka iglasta (W0 sosna)

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami kupna – sprzedaży.

Informacje dotyczące sprzedaży "hurtowej" dostępne są na Portalu Leśno – Drzewnym.

W związku z brakiem plantacji choinkowych, sprzedaż choinek świerkowych prowadzona jest jedynie w niewielkim zakresie (pojedyncze sztuki).

Podstawowe informacje o drewnie.

Nadleśnictwo nie prowadzi sprzedaży materiału sadzeniowego ze względu na otrzymanie dotacji celowej przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozwój zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Lipinki". W związku z tym do dnia 31.10.2014 roku, sadzonki wyprodukowane na szkółce w Nadleśnictwie Lipinki nie mogą być wprowadzane do obrotu poza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.