Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchnia leśna Nadleśnictwa Lipinki wynosi 23 223 ha. Większość siedlisk leśnych to siedliska borowe z przewagą sosny. Średni wiek zasobów drzewnych wynosi 55 lat, a przeciętna zasobność na 1 ha przekracza 226 m3.

Udział siedlisk leśnych:

 • Borowe : 66,93%

 • Lasowe mieszane: 32,2%

 • Olsy: 0,40%

 • Łęgi: 0,47%

Udział gatunków w klasach wieku: 

 • I klasa wieku i niezalesiona: 14,95% (drzewostany w wieku do 20 lat)

 • II klasa: 17,44% (drzewostany w wieku 21-40 lat)

 • III klasa: 33,56% (drzewostany w wieku 41-60 lat)

 • IV klasa i starsze: 34,05% (drzewostany w wieku powyżej 60 lat)

Ciekawostki dot. zasobów leśnych.

Udział gatunków lasotwórczych: 

 • Sosna: 82,03%

 • Modrzew europejski: 0,24%

 • Świerk pospolity: 0,60%

 • Buk zwyczajny: 1,19%

 • Dąb : 6,02%

 • Jawor, klon, wiąz: 0,03%

 • Jesion: 0,02%

 • Grab: 0,04%

 • Brzoza, akacja: 7,61%

 • Olcha: 1,87%

 • Topola, osika: 0,29%

 • Lipa: 0,06%

Przeciętna zasobność drzewostanów: 

 • Sosna: 229 m3/ha

 • Sosna czarna: 251 m3/ha

 • Modrzew europejski: 144 m3/ha

 • Świerk pospolity: 212 m3/ha

 • Buk zwyczajny: 200 m3/ha

 • Dąb: 193 m3/ha

 • Klon: 286 m3/ha

 • Jawor: 130 m3/ha

 • Wiąz: 210 m3/ha

 • Jesion: 179 m3/ha

 • Grab: 249 m3/ha

 • Brzoza, akacja: 214 m3/ha

 • Olcha: 242 m3/ha

 • Topola: 329 m3/ha

 • Osika: 249 m3/ha

 • Lipa: 279 m3/ha