Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lipinki
Nadleśnictwo Lipinki
+48 68 362 62 58
+48 68 362 62 54

ul. Budowlanych 21

68-200 Żary


Wyświetl większą mapę

Nadleśniczy
Jan Lesser
+48 68 362 62 58, tel.kom. +48 603 857 214
Zastępca Nadleśniczego / Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Lipinki
Michał Szczepaniak
+48 68 362 62 58 wew. 522, tel.kom. +48 604 446 412
Główny Księgowy
Magdalena Lewandowska
+48 68 362 62 58 wew. 523, tel.kom. +48 733 833 950
Inżynier Nadzoru
Jacek Zimniewicz
+48 68 362 62 58 wew. 543, tel.kom. +48 696 027 951

Dział Gospodarki Leśnej

Bartłomiej Michalski
Starszy spec. SL ds użytkowania lasu i informatyki
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 542, tel.kom. +48 696 414 236
Aneta Skórzewska
Specjalista SL. ds. Sprzedaży Drewna
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 529, tel.kom +48 533 353 420
Joanna Szczepaniak
Starszy spec. SL ds hodowli lasu
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 540, tel.kom. +48 602 574 460
Ewelina Cichocka
Starszy spec. SL ds. stanu posiadania
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 560, tel.kom. +48 733 833 970
Damian Sandak
Starszy spec. SL ds. ochrony lasu / Stanowisko prowadzące sprawy gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 534, tel.kom. +48 883 316 016

Dział Finansowo Księgowy

Irena Warężak
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 527, tel.kom. +48 535 932 025
Katarzyna Sprzączkowska
Księgowa
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 525, tel.kom. +48 535 930 926
Aleksandra Tarnowska
Księgowa
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 528, tel.kom. +48 535 927 078
Elżbieta Zielińska
Starszy spec. ds. płac
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 526, tel.kom. +48 535 930 279

Posterunek Straży Leśnej

Zdzisław Duda
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 548, tel.kom. +48 696 447 401
Mirosław Smoliński
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 549, tel.kom +48 696 447 404
Stanisław Machowiak
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 539 (PPoŻ wew. 545), tel.kom. +48 696 447 394

Stanowisko ds. informatyki i ochrony przeciwpożarowej

Bartłomiej Wrażeń
Starszy Spec. ds. informatyki i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 500 (PPOŻ wew. 545), tel. kom. +48 578 655 700

Stanowisko ds. kadr

Agnieszka Łysy
Spec. ds. kadr
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 530, tel.kom. +48 535 931 334

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Przemysław Choptowy
Sekretarz
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 537, tel.kom.+48 696 447 406
Marek Glapa
Spec. ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 536, tel.kom. +48 535 928 365
Rafał Michalewski
Spec. ds. inwestycji i remontów
Tel.: tel. +48 68 362 62 58 wew. 565, tel. kom. +48 728 966 085
Katarzyna Wrażeń
Skretariat
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 524, tel.kom. +48 535 721 690
Agnieszka Tomczak
Spec. ds. Administracyjnych
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 531, tel.kom. +48 535 924 689

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

"-"
Dyżurny PAD
Tel.: +48 68 362 62 58 wew. 545, +48 68 362 62 01, tel. kom. +48 696 447 396

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych