Lista aktualności Lista aktualności

Akcja w ochronie przeciwpożarowej

Z dniem 16 marca 2022 zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki rozpoczęła się na terenie Nadleśnictwa Lipinki akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu.

Nadleśnictwo Lipinki zaliczone jest do najwyższej I Kategorii Zagrożenia Pożarowego. Wpływ na tak wysoką kategoryzację ma m.in. ilość pożarów w ostatnim 10-leciu, obecność na terenie Nadleśnictwa trzech miast Żary, Łęknica, Żagań oraz około 60 miejscowości, struktura drzewostanów sprzyjająca pożarom (wielkoobszarowe powierzchnie porośnięte młodym drzewostanem iglastym).

W roku 2021 na terenie Nadleśnictwa wystąpiły 15 pożary o łącznej spalonej powierzchni 1,06 ha. Poniesiono straty finansowe na kwotę 6,7 tys. złotych. Średnia powierzchnia jednego pożaru wyniosła 0,07ha. Służby terenowe Nadleśnictwa Lipinki interweniowały w okresie trwania akcji łącznie 26 razy.

Do najczęstszych przyczyn występowania pożarów na terenie Nadleśnictwa Lipinki zaliczyć można podpalenia, przerzuty z gruntów nieleśnych i nieostrożność ludzi (niedopałki papierosów, ogniska).

W okresie zagrożenia pożarowego dyżury przeciwpożarowe pełnią od godz. 9:00 do zmroku obserwatorzy pracujący na czterech dostrzegalniach PPoŻ (wieżach o konstrukcji rurowej „metalowe" o wysokości 33 metrów: Sieciejów, Zielony Las, Nowe Czaple i Trzebiel). Stały dyżur przeciwpożarowy pełniony jest również w biurze Nadleśnictwa w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym.

Kontakt do PAD Nadleśnictwa Lipinki

tel. +48 68 362 62 01, tel. kom. +48 696 447 396

e-mail pad.lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl

Za koordynację akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Lipinki odpowiada Strażnik Leśny

Pan Stanisław Machowiak tel.kom.+48 696 447 394

Na przełomie zimy i wiosny Nadleśnictwo Lipinki prowadzi akcję informacyjną „Wiosna bez płomieni". Lokalni leśniczowie prowadzą w szkołach z dziećmi i młodzieżą pogadanki na temat związany z prawidłowego zachowania w lesie, używania ognia, zagrożenia jakie niesie za sobą wypalanie traw itp.