Lista aktualności Lista aktualności

Zakończnie akcji w ochronie przeciwpożarowej

Z dniem 9 października 2015 zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki zakończyła się na terenie Nadleśnictwa Lipinki akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu.

Nadleśnictwo Lipinki zaliczone jest do najwyższej I Kategorii Zagrożenia Pożarowego. Wpływ na tak wysoką kategoryzację ma m.in. ilość pożarów w ostatnim 10-leciu, obecność na terenie Nadleśnictwa trzech miast Żary, Łęknica, Żagań oraz około 60 miejscowości, struktura drzewostanów sprzyjająca pożarom (wielkoobszarowe powierzchnie porośnięte młodym drzewostanem iglastym).

Do najczęstszych przyczyn występowania pożarów na terenie Nadleśnictwa Lipinki zaliczyć można podpalenia, przerzuty z gruntów nieleśnych i nieostrożność ludzi (niedopałki papierosów, ogniska).

W okresie zagrożenia pożarowego dyżury przeciwpożarowe pełnią od godz. 9:00 do zmroku obserwatorzy pracujący na czterech dostrzegalniach PPoŻ (wieżach o konstrukcji rurowej „metalowe" o wysokości 33 metrów: Sieciejów, Zielony Las, Nowe Czaple i Trzebiel). Stały dyżur przeciwpożarowy pełniony jest również w biurze Nadleśnictwa w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym.

Kontakt do PAD Nadleśnictwa Lipinki tel. +48 68 362 62 01, tel. kom. +48 696 447 396 oraz e-mail pad.lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl

Na przełomie zimy i wiosny Nadleśnictwo Lipinki prowadzi akcję informacyjną „Wiosna bez płomieni". Lokalni leśniczowie prowadzą w szkołach z dziećmi i młodzieżą pogadanki na temat związany z prawidłowego zachowania w lesie, używania ognia, zagrożenia jakie niesie za sobą wypalanie traw itp.

Za koordynację akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Lipinki odpowiada Strażnik Leśny Pan Stanisław Machowiak tel.kom. +48 696 447 394.


Wraz z nadejściem wiosny ruszyła kolejna edycja kampanii "RATUJMY SKOWRONKI, cykliczna akcja i wspólna inicjatywa lubuskich instytucji.

Celem akcji jest zapobieganie wypalaniu traw oraz informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach oddziaływania ognia na środowisko przyrodnicze.

Kampania kierowana jest zarówno do najmłodszych jak i osób starszych, a skuteczność jej oddziaływania na świadomość społeczną widać w statystykach pożarowych ostatnich lat – należy jednak pamiętać, że tylko konsekwentnie i z szerokim zaangażowaniem kontynuowana akcja może przynieść trwałe i pozytywne efekty.