Lista aktualności Lista aktualności

Walory turystyczne Nadleśnictwa Lipinki

Piękne lasy, będące środowiskiem życia często nie spotykanych nigdzie indziej gatunków flory i fauny, bogate runo leśne obfitujące w grzyby i jagody, efektowne formy ochrony przyrody czy niesamowite twory geologiczne, uformowane w wyniku działalności lądolodu – to tylko niektóre z przesłanek przemawiających za odwiedzeniem terenów Nadleśnictwa Lipinki.

Obszar Nadleśnictwa obejmuje wiele interesujących i wartych zobaczenia form ochrony przyrody oraz miejsc szczególnie ważnych pod względem przyrodniczo – kulturowym. Warto zaznaczyć, że do wielu z nich można dostać się wyznaczonymi ścieżkami przyrodniczymi i rowerowymi.

Obszarem wyjątkowym, ze względu na swój zasięg oraz formę jest park krajobrazowy "Łuk Mużakowa", który stanowi integralną część Geoparku "Łuk Mużakowa". Geopark, jak i znajdujący się w jego ramach park krajobrazowy stanowią unikalną w skali Europy Środkowej strukturę geologiczną, która została stworzona po działalności lądolodu. Geopark obejmuje obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe, a jego powstanie wiąże się przede wszystkim z ochroną unikatowej formy geologicznej, jaką jest morena czołowa.

W ramach geoparku, poza parkiem krajobrazowym "Łuk Mużakowa" znajduje się także "Park Mużakowski", który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki poza parkiem krajobrazowym "Łuk Mużakowa" oraz "Pakiem Mużakowskim" znajduje się okazały rezerwat przyrody  „Nad Młyńską Strugą", a uwagę tamtejszego krajobrazu przyciąga zabarwienie rzeki Skrody na kolor czerwony i pomarańczowy, co jest wynikiem występowania w niej dużej zawartości związków żelaza.

Inne miejsca, które warto odwiedzić to:

Planowanie wycieczki szlakami Nadleśnictwa Lipinki.

Rozwojowi turystyki i rekreacji na terenie Nadleśnictwa Lipinki sprzyja rozbudowująca się infrastruktura turystyczna, na którą składają się:

  • szlaki turystyczne,
  • ścieżki przyrodniczo – edukacyjne,
  • ścieżki rowerowe.

Zapoznaj się z dostępną infrastrukturą turystyczną na terenie Nadleśnictwa Lipinki.

Odwiedzenie obszarów, podlegających Nadleśnictwu Lipinki z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej , pozostawi w pamięci piękne krajobrazy z często unikatowymi formami przyrody i sprawi, że czas spędzony na łonie natury będzie doskonałą formą wypoczynku każdego entuzjasty przyrody.