Lista aktualności Lista aktualności

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Lipinki zrealizowało w ostatnich latach kilka ważnych dla obszaru, którym zarządza inwestycji w ramach funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej. Najważniejszy z nich to projekt „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO”.

Rok 2014 - Projekt pod tytułem "Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt"

W roku 2014 Nadleśnictwo Lipinki zrealizowało projekt pod tytułem "Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt".

Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z siedzibą Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de).

W ramach projektu zmodernizowano stronę internetową Nadleśnictwa Lipinki, na której przygotowano informacje o partnerach projektu w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Pod adresem www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl można znaleźć ciekawe wiadomości o lasach, przyrodzie i atrakcjach turystycznych. Są też niezbędne informacje jakie trzeba znać poruszając się po lasach, aktualności i ciekawostki oraz zapowiedzi najciekawszych wydarzeń. Stronie towarzyszy piękna szata graficzna, która zachęca do odwiedzania Nadleśnictwa Lipinki.

Projekt przyczynił się do rozwoju współpracy z leśnikami z Saksonii, i wniósł dużo nowego do wzajemnego zrozumienia leśników polskich i niemieckich. Dotyczy to nie tylko różnic w przepisach państwowych ale i landowych.

Projekt „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt" był współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej POLSKA-SAKSONIA 2007-2013.

  


Rok 2012 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W roku 2012 staraniem Nadleśnictwa Lipinki pozyskano środki na budowę drogi pożarowej T-2 w Leśnictwie Olszyna w wysokości 100% poniesionych kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Rok 2011 - Wspólna marka „Geopark Łuk Mużakowa" drogą do UNESCO

Na posiedzeniu, które odbyło się w 2011 r. w Görlitz, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska–Saksonia przyznał blisko 660 tys. euro dofinansowania dla Nadleśnictwa Lipinki na budowę infrastruktury turystycznej Geoparku Łuk Mużakowa. 

Projekt Nadleśnictwa Lipinki pod nazwą „Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO" otrzymał największą liczbę punktów z osi Priorytetowej I rozwój transgraniczny, w dziedzinie ochrony środowiska.

Projekt dotyczył utworzenia infrastruktury turystycznej w polskiej części Geoparku Łuk Mużakowa oraz przeprowadzenia działań informacyjno–promocyjnych w oparciu o doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące po niemieckiej stronie Łuku Mużakowa. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 950 tys. euro. 

W ramach zrealizowanych działań wybudowano:

  • 4880 mb ścieżki pieszo-rowerowej,
  • punkty widokowe,
  • wieżę widokową o wysokości 29,5 m,
  • połączenie z rezerwatem przyrody „Nad Młyńską Strugą",
  • elementy małej architektury na trasie geoturystycznej " Dawna Kopalnia Babina".

  


Rok 2010 - Odbudowa zbiornika wodnego do celów ochrony przeciwpożarowej wraz z drogą dojazdową

W roku 2010 zostały pozyskane fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% poniesionych kosztów na budowę zbiornika przeciwpożarowego wraz z drogą dojazdową na terenie Leśnictwa Żagań.


Rok 2009 - Rozwój zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Lipinki

W dniu 13.07.2009 r. Nadleśnictwo Lipinki podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozwój zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Lipinki". W wyniku realizacji powyższej inwestycji wykonano drenaż szkółki leśnej na powierzchni 2,92 ha, co spowodowało poprawę jakości materiału sadzeniowego, zmniejszyło zużycie środków ochrony roślin a tym samym zwiększyło udatności zakładanych upraw.

W tym samym czasie Nadleśnictwo wybudowało w ramach własnych środków deszczownię stałą na szkółce w Lipinkach. Celem deszczowni jest powierzchniowe nawadnianie upraw znajdujących się na terenie gospodarstwa szkółkarskiego.