Lista aktualności Lista aktualności

ZAMKNIĘCIE KOLEJOWYCH SZLABANÓW

Zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi wybranych przejazdów kolejowych, nadleśnictwa stają się najemcą tych obiektów z wszelkimi tego konsekwencjami.

W czerwcu informowaliśmy Państwa o mającym nastąpić niebawem zamknięciu przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągach wybranych dróg leśnych (artykuł pt. „Droga bez przejazdu”). Choć moment ten sukcesywnie był odkładany w czasie w związku z okolicznościami mającymi miejsce po stronie PKP PLK, to jednak dziś musimy z przykrością potwierdzić, że na pierwszych trzech przejazdach przez lokalne odcinki torowisk, kolejowe rogatki zostały zamknięte!
 

Przedmiotowe trzy przejazdy znajdują się na linii kolejowej nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice, na odcinku pomiędzy Żaganiem i Żarami (2 przejazdy) oraz pomiędzy Lipinkami Łużyckimi i Dębinką
(1 przejazd).

Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością stanowić to będzie utrudnienie swobodnego korzystania z lasu, ale pragniemy przy tej okazji przypomnieć, że przejazd drogami leśnymi pojazdami mechanicznymi poza wyjątkami określonymi w ustawie o lasach, już dotychczas traktowany był jako „czyn nieuprawniony” i jego konsekwencją mogło być nałożenie stosownego mandatu.

Zdj. 2  Rogatki na „miedzy” pomiędzy leśnictwami Sieciejów i Grotów (fot. Robert Włodarczyk, Nadleśnictwo Lipinki)Prosimy o zrozumienie powstałej sytuacji i poddanie się wprowadzanym ograniczeniom. Jako najemca tych obiektów zobowiązani jesteśmy utrzymywać je trwale zamknięte. Ponawiamy deklarację złożoną przy okazji czerwcowego artykułu, o planowaniu wprowadzenia w najbliższym okresie oznakowania początkowych odcinków dróg dojazdowych do danego kolejowego przejazdu. Zamiarem naszym jest, aby w ten sposób odpowiednio wcześniej poinformować osoby korzystające z uroków leśnych wycieczek o istniejącym ograniczeniu ruchu na danym fragmencie dróg leśnych.
 

Już dziś informujemy także, że kolejne cztery przejazdy (3 na linii nr 275 relacji Wrocław – Gubinek oraz 1 na linii nr 370 relacji Żary – Zielona Góra) przygotowane zostały do zamknięcia i tylko skompletowanie wymaganej dokumentacji odwleka ten moment, najprawdopodobniej do stycznia 2021 r.

Serdecznie prosimy o uszanowanie i zrozumienie wprowadzonych przepisów, które także nam – leśnikom, wydatnie utrudnią realizację codziennych obowiązków służbowych i nadzór nad naszymi, wspólnymi lasami.

Autor: Michał Szczepaniak