Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowe Targi Turystyki

Podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i spędzania czasu wolnego, organizowanych już jedenasty raz w sercu województwa dolnośląskiego, Nadleśnictwo Lipinki wraz z partnerami, z którymi realizują interesujące projekty, miało możliwość zaprezentować walory naszego regionu.

W miniony weekend, od 1 do 3 marca br., we Wrocławiu zielonogórscy leśnicy mieli okazję zapoznawać uczestników targów z pięknem regionu lubuskiego oraz z dwoma realizowanymi projektami:

1.“Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” - V ETAP”- projektem opierającym się na współpracy z partnerami: Powiat Görlitz, Senckenberg Museum für Naturkunde, Görlitz, Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, Gmina Wiejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Żary, Powiat Żarski. Działanie jest realizowane z Osi Priorytetowej I: "Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe" Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 i będzie w szczególności obejmowało rozwój turystyki we wspólnym polsko-saksońskim obszarze przygranicznym, a w ramach projektu zostanie utworzony szlak pieszo-rowerowy na terenie Leśnictwa Zielony Las o długości około 3,5 km.

Dukt w Zielonym Lesie Fot. Archiwum Nadleśnictwa Lipinki

2. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa - wspólne dziedzictwo w polsko-niemieckim regionie przygranicznym"- projektem opierającym się na współpracy z partnerami: Powiat Spree-Neiβe, Niemieckie Stowarzyszenie "Geopark Łuk Mużakowa" Gmina Felixsee, Gmina Łęknica.

Działanie jest realizowane z Osi Priorytetowej I: "Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe" Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  i będzie w szczególności obejmowało rozwój turystyki we wspólnym polsko-brandenburskim obszarze przygranicznym, a w ramach projektu zostanie rozbudowana ścieżka geoturystyczna "Dawna Kopalnia Babina" na terenie Leśnictwa Nowe Czaple o długości około 4 km.

Geościeżka Fot. Archiwum Nadleśnictwa Lipinki

W trakcie trwania targów nie zabrakło zabaw z zakresu edukacji leśnej, która zawsze stanowi atrakcję, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników targów.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie organizatoraTargów Międzynarodowych -> http://www.mttwroclaw.pl/

Autor: Damian Sandak