Lista aktualności Lista aktualności

PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE

Na przednówku okresu, który w nadleśnictwach nazywamy „akcją bezpośrednią ochrony przeciwpożarowej”, chcielibyśmy przypomnieć wszystkim Państwu o podstawowych zasadach, które w tym względzie obowiązują w lasach. Takiego „odświeżania pamięci” nigdy nie za wiele, bo jak widzimy co roku, są między nami osoby, które tego koniecznie potrzebują.

Choć w aktualnie panującej rzeczywistości odradzamy grupowe spacery i leśne wycieczki, to jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze lubuskie lasy za chwilę będą ostatnim miejscem gdzie będziemy mogli czuć się w miarę bezpiecznie. Dlatego warto aby przekraczając próg lasu i zagłębiając się w jego otoczenie, wnieść ze sobą podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej gruntów leśnych.

A więc do rzeczy:

W samym lesie jak i w odległości od niego mniejszej niż 100m nie można używać otwartego ognia.

Uwaga:

Otwarty ogień to nie tylko ognisko czy zapalona zapałka lub zapalniczka. To także tlący się papieros. Nie dziwmy się jako osoby palące jeżeli ktoś zwróci nam z tego powodu uwagę, bo to najczęściej właśnie niedopałki rzucone w leśną ściółkę są źródłem późniejszych pożarów, a w konsekwencji ziejących czernią połaci niedawnego jeszcze drzewostanu. Zachęcamy, aby znaleźć w sobie na tyle odwagi by napotkanej na leśnym dukcie osobie palącej papierosa, wytłumaczyć (oczywiście tylko i wyłącznie grzecznie) ile zła może wyrządzić jeden niedogaszony odpowiednio niedopałek.

Czyste, leśne powietrze nie po to takim właśnie dla nas jest, aby zabijać je papierosowym dymem. Dlatego dajmy sobie choć chwile oddechowego komfortu
i wpuśćmy do płuc „odświeżający oddech lasu”.

Chęć skorzystania z wyznaczonych na ognisko miejsc zgłośmy
i skonsultujmy z miejscowym nadleśnictwem.

Uwaga:

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki wyznaczono kilka miejsc, gdzie dopuszczalne jest rozpalenie ogniska i spędzenie kilku chwil w jego blasku. Takie paleniska stworzyliśmy dla Państwa na terenie wybranych miejsc postoju pojazdów jak i na miejscach wypoczynku w pobliżu kilku naszych ścieżek edukacyjnych. Korzystanie z nich jest jednak dopuszczalne tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej, wcześniejszej zgody z nadleśnictwa. Zasadniczo, aby uniknąć sytuacji zbyt częstego palenia ognisk w tych miejscach, zgody na korzystanie z nich wydawane są zorganizowanym grupom z obowiązkową obecnością osób dorosłych. Prosimy o zrozumienie wprowadzonych zasad, ale niezmiernie trudno byłoby miejscowemu leśniczemu zapanować nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, gdyby zgody bez wyjątku wydawane były wszystkim chętnym, a tym bardziej pojedynczym osobom.

To tak krótko na początek z życzeniami nam leśnikom tego, aby ten rok okazał się łaskawy dla służb przeciwpożarowych - i tych Państwowych i tych Ochotniczych i tych leśnych i aby wokół płonących ognisk i zgromadzonych wokół nich ludzi, zawsze spokojnie szumiała knieja.

 autor: Michał Szczepaniak