Lista aktualności Lista aktualności

Przygoda z Nysą

W dniu 5 stycznia 2017 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”.

Kolejne środki unijne zostały przyznane dla czwartego już etapu „Przygody z Nysą". Kwota jaką udało się pozyskać zostanie przeznaczona głównie na poszerzenie bazy rekreacyjno – turystycznej na terenie objętym wsparciem, ponieważ naczelną ideą projektu jest poprawa wizerunku terenów przygranicznych oraz podniesienie jakości istniejącej bazy turystyki pieszo-rowerowej.

W grudniu 2016 roku Partner Wiodący Gmina Zgorzelec podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 w Osi Priorytetowej I: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Realizacja projektu jest bardzo dużym wyzwaniem ze względu na ilość partnerów – aż 9 instytucji zaangażowało się w tworzenie projektu a jego realizacja będzie trwała od stycznia 2017 roku do listopada 2018. W ramach współpracy partnerskiej powstanie wiele inwestycji, które wzmocnią potencjał regionu oraz wpłyną na wzrost atrakcyjności terenów objętych projektem.

Partnerami projektu są: Powiat Görlitz, Gmina Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Łęknica, Powiat Żarski i Nadleśnictwo Lipinki.

W Nadleśnictwie Lipinki powstanie trakt pieszo-rowerowy w Zielonym Lesie o długości ok. 2,5 km wraz mała infrastrukturą turystyczną oraz zostanie sfinansowany bieg „Cross po Zielonym Lesie".      

Pozostali partnerzy projektu, również zaplanowali wiele ciekawych działań, które rozwiną potencjał turystyczny obszaru objętego wsparciem. Niemieccy partnerzy wzbogacą pogranicze o nowe obiekty turystyczne. W Krauschwitz zostanie zrewitalizowany stadion w którym utworzony zostanie krajobraz wspinaczkowy, powstanie również międzypokoleniowy park rekreacyjny, plac zabaw oraz grota skalna. Kompleks tych elementów stworzy nowy wysokiej jakości obiekt. Kulturinsel natomiast wybuduje wieżę Camera Obscury gdzie wyświetlane będą tematyczne zdjęcia.

W Powiecie Żarskim, wokół Zalewu Karaś powstanie nowy trakt pieszo-rowerowy. Gmina Łęknica zaadaptuje pomieszczenia budynku OKSiR na nowy obiekt turystyczny, w którym znajdzie się m.in. punkt informacji turystycznej, sala wystawowa, dwie sale ekspozycyjne, sala konferencyjna oraz pokoje noclegowe. W Mieście Zgorzelec pojawi się stacja naprawcza dla rowerów, natomiast Gmina Pieńsk zrewitalizuje zabytkowy park, w którym pojawią się elementy małej infrastruktury turystycznej, siłownia terenowa, skatepark oraz nowo wybudowany trakt pieszo-rowerowy. W Gminie Zgorzelec zostanie zmieniona nawierzchnia ścieżki rowerowej, powstaną wiaty turystyczne i zostanie zakupione wyposażenie dla turystów do Centrum Rekreacyjno – Turystycznego  w Radomierzycach.

Wszyscy partnerzy projektu będą realizowali działania promocyjno- informacyjne.

Rozbudowana zostanie także e-platforma Przygody z Nysą, która umożliwi zainteresowanym dostęp m.in. do opisów atrakcji turystycznych, zabytków, ciekawych miejsc, gastronomii, punktów noclegowych oraz innych ważnych informacji dotyczących obszaru transgranicznego.

Dla pracowników informacji turystycznych przewidziane są warsztaty sieciowania informacji turystycznych, które zorganizowane zostaną po obu stronach granicy. Zajęcia będą szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a instytucje będą miały okazję do zacieśnienia współpracy pomiędzy punktami informacji turystycznej. W rezultacie zaowocuje to wypracowaniem wspólnego modelu sieciowania, który pozwoli na skuteczną wymianę informacji.  

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu, w dniu 5 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie partnerów z udziałem władz instytucji biorących udział w projekcie oraz przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu we Wrocławiu, podczas którego podpisana została Umowa Partnerska.

IV etap „Przygody z Nysą" po raz kolejny pokazuje, że rzeka graniczna coraz częściej łączy, niż dzieli polską i niemiecką społeczność. Już teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty Polsko-Saksońskiego projektu partnerskiego, który z całą pewnością wzmocni turystyczny potencjał obszaru transgranicznego.    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020."

opracowano: Agnieszka Bajda