Lista aktualności Lista aktualności

Sejmik ekologiczny

W dniu 14 kwietnia 2016 w świetlicy wiejskiej w Lubanicach odbył się XVIII Gminny Sejmik Ekologiczny pod hasłem: CHROŃMY GLEBY.

 

W Sejmiku udział wzięły drużyny z wszystkich siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Wiejskiej Żary:

  • Zespół Szkół w Bieniowie,
  • Zespół Szkół  w Grabiku,
  • Szkoła Podstawowa w Lubanicach,
  • Zespół Szkół  w Mirostowicach Dolnych,
  • Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie, 
  • Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej, 
  • Szkoła Podstawowa w Złotniku.

Zadania stanowiskowe Fot. Bartłomiej Michalski

Sejmik przebiegał w 3 etapach:

  1. Konkurs stanowiskowy: na każdym z siedmiu stołów drużyny zmagały się z różnymi zadaniami, quizami, krzyżówkami z zakresu wiedzy o glebie i jej ochronie  
  2. Konkurs plastyczny: drużyny musiały stworzyć pracę z dostępnych materiałów 
  3. Ekotest zawierający 10 pytań typu Prawda/Fałsz o glebach

Pan Bartłomiej Michalski pracownik Nadleśnictwa Lipinki otrzymał zaszczytne miejsce w Jury zawodów.

Po zaciętej rywalizacji laur zwycięstwa przypadł drużynie ze Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie

Uczestnicy Sejmiku Fot. Bartłomiej Michalski

Opracowano: Bartłomiej Michalski