Lista aktualności Lista aktualności

Śladami wilka i łosia

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki występują głównie jelenie, sarny, dziki, jednak przy odrobinie szczęścia coraz częściej zdarza się zaobserwować tutaj ślady wilka i łosia.

Pracownicy terenowi naszego Nadleśnictwa coraz częściej informują o sytuacji napotkania w naszych lasach śladów należących do wilka – jednego z najrzadziej występujących w Polsce drapieżników oraz łosia, należącego do przedstawicieli największych obecnie żyjących ssaków kopytnych.

Zwierzęta te są niezwykle rzadko występującymi i dlatego znajdują się pod bardzo ścisłą, całoroczną ochroną, a możliwość spotkania i ich zobaczenia jest niezwykłym przywilejem dla wszystkich miłośników przyrody.

Po czym najczęściej można poznać trop wilka? Główną cechą charakterystyczną wskazującą na trop jest wielkość pojedynczego odcisku łapy z wyraźnie odznaczonymi pazurami. Ślady, jakie pozostawia po sobie wilk widoczne są w znakowaniu przez niego terenu odchodami, które pozostawia w miejscach traw i kamieni, położonymi nieco dalej od głównej trasy, którą się kieruje.

Łoś z kolei jest zwierzęciem, które lubi przechodzić się z miejsca na miejsce, a jego obecność poznaje się najczęściej poprzez ślady pozostawione na drzewach. Jeżeli chodzi o odciski szpil, to łoś pozostawia je wyłącznie idąc kłusem, gdy jego przednie i tylnie kończyny (badyle) – pokrywają się. Odciski łosia przypominają ślady pozostawiane przez sarnę, jednak są wielokrotnie większe.