Lista aktualności Lista aktualności

BEZPIECZNIE SPACEROWAĆ – BEZCENNE!

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO SPACEROWICZÓW GOSZCZĄCYCH CODZIENNIE NA LEŚNYCH ŚCIEŻKACH I DUKTACH W POBLIŻU OS. ZAWISZY CZARNEGO W ŻARACH, ZDECYDOWAŁA O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA TRZECH PRÓCHNIEJĄCYCH DĘBÓW CZERWONYCH.

W ostatnich dniach Nadleśnictwo Lipinki zdecydowało się na podjęcie działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dla spacerowiczów i rowerzystów korzystających z drogi miejskiej, zlokalizowanej przy Os. Zawiszy Czarnego w Żarach, na granicy terenu zabudowanego z pobliskim lasem. Przy wymienionej drodze, wśród szpaleru kilkunastu dębów czerwonych, trzy z nich znajdują się obecnie w tak złym stanie zdrowotnym, że każdy silniejszy podmuch wiatru może doprowadzić do ich złamania u podstawy pnia. Choć drzewa te nie są ponadprzeciętnie wysokie, to jednak ich grube i rozłożyste konary, dodatkowo obciążające wypróchniałe pnie, a w odniesieniu do jednego z drzew – pień także wypalony!, zagrożenie złamaniem całych drzew tylko potęgują.

Zdj. nr 2. Dąb czerwony „nr 1” (fot. Michał Szczepaniak, Nadleśnictwa Lipinki)

Mając na uwadze ilość osób przechodzących lub przejeżdżających na rowerach w pobliżu przedmiotowych drzew, ich pozostawienie „na pniu” może doprowadzić do tragedii. Nadleśnictwo Lipinki jako zarządca terenu zobowiązane jest dołożyć wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo osób odwiedzjących lasy. Z tego też powodu zapadła ostateczna decyzja o usunięciu dębów, które już od ubiegłego roku były przez nas monitowane pod kątem niesionego przez nie niebezpieczeństwa. Zdając sobie sprawę, że za moment mogą stać się potencjalnym miejscem budowy gniazd przez wybrane gatunki ptaków, ich usunięcie zaplanowaliśmy na najbliższe dni, tak aby takiej sytuacji uniknąć.

Zdj. nr 3. Dąb czerwony „nr 2” (fot. Michał Szczepaniak, Nadleśnictwa Lipinki)

Prosząc o zrozumienie z Państwa strony dla podjętych decyzji, apelujemy jednocześnie o ostrożność w trakcie przechodzenia lub przejeżdżania w pobliżu przedmiotowych drzew, szczególnie gdy prowadzone będą prace ich usunięcia.

Dbając równocześnie o niezubażanie przyrody o tak cenne jej elementy jakimi są próchniejące pnie drzew i martwe drewno, wszystkie ścięte pnie pozostaną w pobliskim drzewostanie. W ten sposób stworzone zostaną bardzo atrakcyjne przyrodniczo obiekty, które opierając się na badaniach przyrodników, stanowią miejsce zasiedlane i wykorzystywane przez ok. 100 gatunków ssaków i ptaków, 1300 gat. owadów i 1500 gat. grzybów! Oczywiście nie wszystkie one pojawią się na opisywanych kłodach dębowych, jednak spodziewać się można, że będzie to i tak „łakomy kąsek” dla zwierzęcego i roślinnego świata wokół. 

Zdj. nr 4. Dąb czerwony „nr 3” (fot. Michał Szczepaniak, Nadleśnictwa Lipinki)

Autor: Michał Szczepaniak