Lista aktualności Lista aktualności

WYPOCZYWAJ „NA WYSOKIM POZIOMIE”

Zgodnie z ostatnimi rekomendacjami rządowymi, zniesiony został zakaz korzystania z małej infrastruktury leśnej. Tym samym wszystkie miejsca wypoczynku, leśne wiaty oraz co najważniejsze wieże widokowe, są znów udostępnione do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Dotyczy to obiektów zlokalizowanych zarówno przy ścieżkach i duktach pieszo-rowerowych, jak i w obrębie miejsc postoju pojazdów (MPP), których na terenie Nadleśnictwa Lipinki wybudowaliśmy już sześć! Jeżeli chodzi o te ostatnie, to zainteresowanym do korzystania z ich zalet, którymi są na pewno:

  • umiejscowienie w ciekawych kompleksach leśnych;
  • możliwość zaparkowania samochodu na terenie leśnych zgodnie z przepisami;
  • gwarancja większego bezpieczeństwa pozostawionego pojazdu w związku z częstszym przebywaniem w tych miejscach innych osób;
  • możliwość skorzystania z wiat leśnych wyposażonych w stoły i ławy,

przypominamy ich lokalizację:

  • Leśnictwo Zielony Las (przy drodze pomiędzy Żarami i Łazem) – 2 MPP;
  • Leśnictwo Olbrachtów (na zjeździe z DK12 do Mirostowic Górnych) – 1 MPP;
  • Leśnictwo Olszyna (przy zbiorniku „Betonka” na odcinku dojazdowym z Trzebiela do Chełmicy) – 1 MPP;
  • Leśnictwo Olszyna (przy drodze pomiędzy Trzebielem i Olszyną/terminalem granicznym) – 1 MPP;
  • Leśnictwo Marszów (przy miejscowości Siodło od strony Żar) – 1 MPP.

Jednak, mimo na powrót pełnej swobody do korzystania z leśnych miejsc wypoczynku i rekreacji, jako gospodarze tych obiektów prosimy i apelujemy, aby zachować wymagane i nadal oczekiwane od nas wszystkich, rozsądek i odpowiedzialność

Konieczność przestrzegania właściwego postępowania dotyczy przede wszystkim wspólnego korzystania z wież widokowych. Ich platformy widokowe jak i „klatki schodowe” są w stanie jednorazowo pomieścić określoną liczbę osób, która w obecnej sytuacji powinna być jeszcze odpowiednio redukowana. Zalecamy, aby cierpliwie poczekać na możliwość wejścia na te obiekty, gdy przebywa na nich już jakaś liczniejsza grupa osób.

Wykażmy się i tym razem zdaniem egzaminu
ze społecznej odpowiedzialności za zdrowie nas wszystkich

Na szczęście „leśne krajobrazy i widoki” mają to do siebie, że najczęściej nie trwają jedynie ułamka sekundy i nasze zmysły możemy nimi cieszyć właściwie nieprzerwanie podczas pobytu na łonie lubuskiej natury.

 

Autor: Michał Szczepaniak