Lista aktualności Lista aktualności

„HISTORYCZNA” WSPÓŁPRACA

POMIMO, ŻE TO OBIEKTY PRZYRODNICZE STANOWIĄ NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT W FUNKCJONOWANIU NADLEŚNICTW, CORAZ ISTOTNIEJSZY WYMIAR NABIERA TAKŻE W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI DBAŁOŚĆ I OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. ICH LICZNE ŚLADY, ŚWIADCZĄCE O BOGATEJ HISTORII LOKALNEGO REGIONU ODNALEŹĆ MOŻNA W WIELU MIEJSCACH OTOCZONYCH GRANICAMI NADLEŚNICTWA LIPINKI.

Przed kilkoma dniami, po poczynionych wcześniej telefonicznych uzgodnieniach, w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki podpisany został list intencyjny z Przedstawicielami dwóch grup żagańskich pasjonatów historii - Żagańskim Towarzystwem Historycznym i Żagańskim Stowarzyszeniem Ratowania i Ochrony Zabytków. Wyrażona w treści dokumentu w kilku głębokich słowach, waga ówczesnej ochrony dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest celem do jakiego w najbliższych latach chcielibyśmy wspólnie dążyć. Wstępne deklaracje ze strony Nadleśnictwa Lipinki dotyczą nie tylko oczekiwanego od nas udostępniania terenu na wykonanie poszczególnych projektów i kolejnych ich etapów. To również możliwie szeroka pomoc merytoryczna w zakresie lokalizacji obiektów historycznych na gruntach nadleśnictwa w granicach Powiatu żagańskiego, a także warunków i wymogów czysto przyrodniczych, na które należałoby zwracać uwagę przy planowanych działaniach.

Zdj. nr 2. Źródełko Dohny – malowniczy ślad historii Żagania (fot. Michał Szczepaniak, Nadleśnictwa Lipinki)

Kucie żelaza póki gorące

Oby pomysłom i planom nie pozwolić na „pokrycie się kurzem historii”, skoro spod tego kurzu właśnie tę historię naszego regionu mamy wydobywać, już zdążył odbyć się pierwszy terenowy rekonesans. W szerokim gronie gości zaproszonych przez stronę Żagańskiego Towarzystwa Historycznego i Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków, odwiedziliśmy kilka miejsc mających w przyszłości stanowić atrakcje historycznego „Szlaku źródełka Dohny”. Pozostałości śródleśnego cmentarza nieistniejącej miejscowości Schonthal (Piękna Dolina), Dęby Pokoju posadzone dla uczenia zakończenia wojny prusko-francuskiej czy wreszcie źródełko starosty żagańskiego – Fabiana zu Dohna i pomnik miejscowego nadleśniczego z czasów XIX wieku, to już teraz punkty odwiedzane przez leśnych spacerowiczów i rowerzystów podczas wycieczek odbywanych wzdłuż rzeki Czerna.  Choć na razie jeszcze dostępne dla wąskiego grona osób wtajemniczonych w ich lokalizację, to patrząc na zaangażowanie i animusz „miłośników historii Żagania”, spodziewać można się tylko pełnego sukcesu realizacji najbliższego pomysłu i wydobycia tych miejsc z „leśnego półmroku”.  

Zdj. nr 3. „Historyczne” dyskusje przy pomniku dawnego gospodarza okolicznych lasów (fot. Michał Szczepaniak, Nadleśnictwa Lipinki)

Liczymy, że dzięki nawiązanej współpracy, do sukcesywnego powiększania oferty turystyczno-edukacyjnej Nadleśnictwa Lipinki, poza najcenniejszymi obiektami przyrodniczymi naszego terenu, dołączone zostaną kolejne elementy najwartościowszych obiektów historyczno-kulturowych. Już nie tylko miasto Żary z wieżą widokową z XIX wieku i wieżą Bismarcka, miasto Łęknica z pozostałościami stuletniej historii górnictwa czy miejscowość Trzebiel z odrestaurowaną szubienicą studniową, ale teraz także i miasto Żagań ze „Szlakiem źródełka Dohny”, będzie stanowić miejsce, które nie sposób będzie minąć podążając „śladami historii” przez lasy Nadleśnictwa Lipinki.    

Autor: Michał Szczepaniak