Archiwum wydarzeń Archiwum wydarzeń

Sadzenie lasu

Sadzenie lasu to podstawowa czynność mająca na celu powiększanie zasobów leśnych i dbałość o zachowanie bogactwa przyrodniczego regionu Nadleśnictwa Lipinki.

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28.09.91r. gospodarka leśna powinna być realizowana w oparciu o cztery fundamentalne zasady, takie jak:

  • powszechna ochrona lasu,
  • trwałość utrzymania lasu,
  • ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasu,
  • powiększania zasobów leśnych

Celem sadzenia jest dbałość o zachowanie bogactwa przyrodniczego regionu Nadleśnictwa oraz przyczynienie się, aby były one tak samo wartościowe dla przyszłych pokoleń.

W Nadleśnictwie Lipinki ta cykliczna akcja odbywa się co roku, w kwietniu. Na uprzednio przygotowanej powierzchni leśnicy powiększają obszar leśny o kolejne młode drzewka, tworząc tym samym nowe pokolenie drzewostanów.

Często do corocznej akcji sadzenia lasu zapraszani są różni goście, a najczęściej uczniowie pobliskich szkół i przedszkoli, co jest kolejnym pretekstem do poszerzenia ich wiedzy z zakresu ochrony i funkcjonowania lasu.

Szczegóły na temat tego wydarzenia już wkrótce!