Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na obszarze Nadleśnictwa Lipinki znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu, o łącznej powierzchni ponad 5119 ha. Tereny te wyróżniają się krajobrazowo, tworząc zróżnicowane ekosystemy, będące doskonałym miejscem wypoczynku i spędzania czasu na łonie natury. Zalicza się do nich:

  • „Wschodnie okolice Lubska",
  • „Las Żarski",
  • „Bory Bogumiłowskie",
  • „Dolina Bobru".

Obszar chronionego krajobrazu „Wschodnie okolice Lubska" znajduje się w północnej części leśnictwa Sieciejów i zajmuje powierzchnię 17 536 ha, z czego 321 ha położone są na terenie Nadleśnictwa Lipinki. 

Bory Bogumiłowskie" obejmują swoim zasięgiem centralną i południowo - zachodnią część leśnictwa Olbrachtów, większą część leśnictwa Sucheb oraz południowo – wschodnią część leśnictwa Grotów. Cały obszar Borów Bogumiłowskich rozciąga się na obszarze 8910 ha, z czego 2900 ha znajduje się na terenie Nadleśnictwa Lipinki. 

Obszar chroniony „Dolina Bobru" obejmuje wszystkie tereny zlokalizowane nad rzeką Bóbr, na wschodniej granicy obrębu Żary. Na terenie Nadleśnictwa Lipinki znajduje się obszar o powierzchni 209 ha.

Na szczególną uwagę zasługuje „Las Żarski" obejmujący wszystkie lasy leśnictwa „Zielony Las" wraz z zachodnią częścią leśnictwa Olbrachtów.  Znajduje się on w gminie Żary, pomiędzy miastem Żary a miejscowością Łaz i cały jego obszar o powierzchni 1688 ha podlega terytorialnie pod Nadleśnictwo Lipinki. 

Wyróżnia go szczególnie urozmaicony krajobraz, kształtowany często przez występującą tam rzadką roślinność. Ciekawostką jest, że rosną tam egzotyczne kasztany jadalne, a także amerykańskie sosny wejmutki, daglezje, choiny kanadyjskie, cyprysiki błotne, jodły, odnawiające się cisy. Szczególnego charakteru dodają temu miejscu rosnące tam ponad 200-letnie buczyny.

Dlaczego warto odwiedzić "Zielony Las".

W „Zielonym Lesie" znajduje się najwyższy punkt widokowy (najwyższa część Wzniesień Żarskich) całego województwa lubuskiego, wynoszący 227 m.n.p.m., z którego można podziwiać panoramę miasta Żary oraz część Karkonoszy. Atrakcją są trzy znajdujące się tam wieże – przeciwpożarowa, widokowa oraz "Wieża Promnitza".  

Fauna leśna zajmuje ważny element tutejszego ekosystemu. W „Zielonym Lesie" najczęściej spotyka się między innymi chrząszcze: żuki leśne, kornika drukarza czy kozioroga dębosza. 

„Zielony Las" to miejsce szczególne – zarówno latem, jak i zimą można spędzić tam czas na łonie natury. Porą letnią spotyka się tam wielu rowerzystów, którzy przemieszczają się euroregionalnym szlakiem rowerowym, pasjonatów Nordic Walking, zaś zimą – osoby uprawiające narciarstwo biegowe.