Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

W ramach oferty edukacyjnej, Nadleśnictwo Lipinki organizuje spotkania leśników z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach, gdzie za pomocą różnorodnych gier i zabaw przedstawiane są najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i ochroną lasu.

W ciągu całego roku kalendarzowego, leśnicy Nadleśnictwa Lipinki organizują i uczestniczą w pogadankach i spotkaniach dotyczących tematyki związanej z ochroną przyrody i środowiska oraz funkcjonowaniem ekosystemu leśnego. W okresie wiosenno - letnim są to cykle poświęcone głównie hodowli i ochronie lasu oraz ochronie przeciwpożarowej. W czasie jesienno – zimowym z kolei działania edukacyjne ukieunkowane są między innymi na sprawy dotyczące ochrony zwierząt leśnych w okresie zimowym, a także prac leśnych jakie odbywają się w kierunku pozyskiwania odnawialnego surowca, jakim jest drewno.

Celem spotkań jest kształtowanie świadomości proekologicznej już od najmłodszych lat życia, upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Niezmiernie często zajęcia i spotkania z grupami słuchaczy mają miejsce w terenie, bezpośrednio tam, gdzie dostępne jest całe bogactwo leśnego ekosystemu. Edukatorzy nadleśnictwa starają sie także prezentować za każdym razem lokalne atrakcje leśno-przyrodnicze, którymi pochwalić mogą się zasadniczo wszystkie leśnictwa tworzące nadleśnictwo. Wyjątkowe ukształtowanie terenu polodowcowego oraz liczne ślady dawnych kultur i społeczności to atuty, którymi zawsze jesteśmy w stanie zachwycić goszczone osoby i grupy. Kolejne z tych atrakcji staramy się sukcesywnie udostępniać. Realizujemy to w formie budowy ścieżek prowadzących do tych miejsc, a także opisywania ich na dedykowanych tablicach tematycznych.

Nadleśnictwo Lipinki realizuje także dziłania z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa z wykorzystaniem stoiska edukacyjnego - "Leśnej osady". Zielony namiot staje każdorazowo, gdy organizujemy lub uczestniczymy jako zaproszony gość, w wydarzeniach i spotkaniach plenerowych na administrowanym przez nas terenie. Na naszym stoisku zawsze staramy się proponować bardzo szeroką tematykę leśno-przyrodniczą w oparciu o zabawe edukacyjne i manualne, quizy, zgadywanki i oczywiście bezpośrednie rozmowy i dyskusje. 

Stałymi miejscami służącymi nam do działałań edykacyjnych są obiekty edukacyjne, znajdujące się na terenie nadleśnictwa, którymi są:

  • Ścieżka przyrodniczo - leśną "Zielony Las"
  • Ścieżka edukacyjna "Zielony Zakątek"
  • Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina"
  • Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą"
  • Liczne szlaki i dukty piesze oraz pieszo-rowerowe
  • wiata zlokalizowana na szkółce leśnej

Placówki oświatowe oraz inne instytucje mogą zgłaszać pisemnie chęć organizacji lekcji i spotkań z przedstawicielami Nadleśnictwa Lipinki.

Wymagane informacje, niezbędne do realizacji tego typu zajęć to: nazwa szkoły (innej instytucji), ilość osób uczestniczących w zajęciach, planowana data realizacji lekcji. 

Wszystkie organizowane przez leśników zajęcia edukacyjne są BEZPŁATNE.

Zgłoszenia można składać poprzez wiadomość e-mailową na adres lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl lub alternatywnie damian.sandak@zielonagora.lasy.gov.pl. Zgłoszenie następować może także w formie telefonicznej na numer +48 68 362 62 58 (wew. 534) lub +48 883-316-016, jednak w tej sytuacji wskazane jest przesłanie następnie oficjalnego zgłoszenia pisemnego.