Wydawca treści Wydawca treści

Park Mużakowski

Rejon Łuku Mużakowa wraz z pobliskimi miejscowościami zarówno po stronie niemieckiej, jaki polskiej jest bardzo atrakcyjny przyrodniczo, historycznie oraz kulturowo. Poniżej prezentujemy wybrane miejsca, które warto zobaczyć.

Park Mużakowkski powstał z inicjatywy księcia Hermanna von Pücklera, który w otoczeniu malowniczej doliny rzeki Nysy Łużyckiej stworzył ogród idealny, uważany za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki ogrodowej XIX wieku. Zespół pałacowo -parkowy o łącznej powierzchni 720 ha, położony jest w obszarze transgranicznym – po polskiej stronie w mieście Łęknica, po niemieckiej – w Bad Muskau. Od 2004 roku Park Mużakowski widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako wybitne osiągnięcie, wyznaczające wpływ na europejską sztukę ogrodową oraz kształtujące nowe trendy w rozwoju architektury krajobrazu. 

Park Mużakowski. Fot. Assist Media.

Park jest miejscem wyjątkowym, który poza okazałym pałacem, wyróżnia się walorami przyrodniczymi. Specyficzny klimat stworzył tam naturalne siedliska roślinne, będące miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Wśród drzew przeważają: buki, dęby oraz graby. Park obfituje również w krzewy i runo parkowe. Do reprezentantów fauny należą: gady (m.in. węże, jaszczurki), płazy (m.in. rzekotki, ropuchy, traszki), ssaki (m.in. jelenie, lisy, dziki) oraz ptaki (m.in. czaple, dzięcioły, bociany białe i czarne).

Wstęp do parku jest bezpłatny, a zwiedzanie możliwe jest pieszo, rowerem lub bryczką. Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem. Więcej informacji na temat Parku Mużakowskiego znajduje się tutaj