Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki znajduje się tylko jeden, ale za to bardzo okazały rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą".

Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą"

Rok utworzenia: 1970r.

Powierzchnia: 132,56 ha

Miasto: Łęknica

Rezerwat położony jest w województwie lubuskim, w powiecie żarskim i swoim zasięgiem obejmuje 2 nadleśnictwa – Wymiarki i Lipinki. Od części zachodniej, wschodniej i południowej otaczają go lasy, zaś od strony południowo - zachodniej - rzeka Skroda i Nysa Łużycka. Ukształtowanie terenu rezerwatu jest lekko faliste, a miejscami równe z przewagą gleby brunatnej.

Na obszarze rezerwatu „Nad Młyńską Strugą" można czasami zaobserwować nigdzie indziej nie spotykane zjawisko zabarwienia rzeki Skrody na kolor czerwony i pomarańczowy, co jest wynikiem dużej zawartości związków żelaza.

Celem ochrony tego bogatego w runo, właściwego dla lasów bukowo - dębowych  terenu jest zachowanie drzewostanów łęgowych i bukowych pochodzenia naturalnego. Chodzi przede wszystkim o ocalenie walorów przyrodniczych lasów znajdujących się w obszarze Nysy Łużyckiej i zatrzymanie niszczenia nadmiernie odwodnionych ekosystemów hydrogenicznych - uzależnionych od wody, szczególnie ze względów naukowych i dydaktycznych.

Na terenie poddanym ochronie przeważają drzewa bukowe i dębowe, ale występują tu także sosny, modrzewie, lipy, wiązy, klony i jodły. Runo leśne zasobne jest przede wszystkim w: paproć orlicę, jagody, turzyce, sałatniki leśne, fiołki, narecznice maliny czy szczawik zajęczy.  Na terenie rezerwatu przeważają drzewostany bukowe. Fot. Przemysław ChoptowyRezerwat spełnia istotną rolę dla zwierząt kręgowych i bezkręgowych, co związane jest z występowaniem tu martwego i rozkładającego się drewna, stanowiącego idealne siedlisko dla rozwoju i żerowania bezkręgowców. Na terenie rezerwatu można spotkać rzadkie gatunki zwierząt, do których można zaliczyć między innym: ważkę szklarnika leśnego czy chrząszcza kozioroga dębosza.