Wydawca treści Wydawca treści

Trzy wieże

Zielony Las znany jest przede wszystkim z charakterystycznych trzech wież, które zlokalizowane są w jego południowo-zachodniej części. Dwie z nich były świadkami niezwykłych wydarzeń historycznych, które miały miejsce niegdyś na terenie Dolnych Łużyc, trzecia, wybudowana współcześnie służy do celów przeciwpożarowych.

Wieża widokowa z XIX wieku
 
Kierując się na wschód od Żarskiej Góry, pośród rozległych buczyn wznosi się 16-to metrowa wieża widokowa z drugiej połowy XIX wieku. Jej istnienie zawdzięcza się żarskiemu Towarzystwu Upiększania Miasta, które choć swoją działalność prowadziło w opozycji do ówczesnych władz, skutecznie podejmowało zabiegi o rozwój zaplecza turystycznego oraz zachowanie dotychczasowej architektury Żar i okolic. O fakcie tym przypomina niemieckojęzyczna tablica, wmurowana w odrestaurowaną na przełomie 2015 r. i 2016 r. wieżę.
 
Tablica pamiątkowa nad wejściem do wieży widokowej. Fot. Assist Media
 
Jako, że dawny przewodniczący Towarzystwa Upiększania Miasta - J.H. von Francois, związany był z armią, wieży nadano militarny wygląd. Swoim kształtem nawiązuje do tzw. blokhauzu, czyli budowli otoczonej fortyfikacjami. O jej wojskowym charakterze świadczy również oprawa tarasu widokowego, stylizowanego na forteczny. 
 
Do budowy wieży poza kamieniami polodowcowymi posłużyły także cegły wykonane w pobliskiej cegielni. Stąd też wieża nazywana jest obecnie również „wieżą czerwoną" lub „wieżą ceglaną". Na szczyt prowadzi 86 metalowych schodów. Tam, z tarasu widokowego rozpościera się widok na malowniczy krajobraz południowej części lubuskich lasów, a w oddali, przy dobrych warunkach atmosferycznych dostrzec można zwieńczenie Karkonoszy -  wysoką na 1602 metry Śnieżkę. Obecnie przy wieży znajduje się jeden z przystanków ścieżki przyrodniczo – leśnej, gdzie w trakcie odpoczynku można zapoznać się z pisaną w języku polskim i niemieckim historią wyremontowanej wieży.
 
Wieża kamienna z początku XX wieku
 
Drugą wieżą usytuowaną na terenie Zielonego Lasu jest zbudowana z kamieni i granitowych bloczków, wieża nazwana „kamienną". Powstała ona z inicjatywy żarskiej sekcji Towarzystwa Karkonowskiego, powiązanej  z Towarzystwem Upiększania Miasta Żary. 
 
Celem wzniesienia budowli były aspekty turystyczne, a motywem działania 80-ta rocznica urodzin kanclerza Rzeszy – Otto von Bismarca. Niestety dwie wojny światowe oraz brak środków finansowych nie pozwoliły ukończyć obiektu. W założeniu wieża miała być wysoka na 42 metry i zakończona widokową balustradą. Poza celami turystycznymi na potrzeby których była budowana, w okresie powojennym wykorzystywana była również przez ówczesnych leśników, do prowadzenia obserwacji terenu w ramach ochrony przeciwpożarowej przyległych terenów leśnych. 
 
Wieża kamienna. Fot. Assist Media
 
Będąc w okolicy wieży, przy wschodniej części warto zatrzymać się przy pomniku dawnego leśniczego Żarskiego Lasu – Eberta oraz odwiedzić znajdujące się kilkadziesiąt metrów dalej pozostałości kamiennego kręgu. Miejsce to wykorzystywane niegdyś było przez turystów do wspólnych spotkań, podczas których śpiewano pieśni ludowe. 
 
Wieża przeciwpożarowa
 
Z uwagi na znaczną liczbę pożarów, które miały miejsce w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, w celu szybkiego ostrzegania o żywiole, na Żarskich Wzgórzach stanęła wieża przeciwpożarowa. Wysoka na 32 metry, o smukłej, metalowej konstrukcji jest najwyższą spośród trzech wież Zielonego Lasu. Z jej szczytu, okoliczne drzewostany lustrowane są przez wykwalifikowanego obserwatora zatrudnionego przez Nadleśnictwo Lipinki, który informuje o każdym, dostrzeżonym dymie, mogącym wskazywać rozprzestrzeniający się pożar.
 
Wieża przeciwpożarowa. Fot. Assist Media

Ochrona przeciwpożarowa.