Wydawca treści Wydawca treści

Wirtualne wycieczki i prezentacje

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi, pozwalającymi lepiej przyjrzeć się walorom turystyczno - przyrodniczym Nadleśnictwa Lipinki.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi, pozwalającymi lepiej przyjrzeć się walorom turystyczno - przyrodniczym Nadleśnictwa Lipinki.

Poniżej znajdują się prezentacje multimedialne przygotowane w trzech wersjach językowych - polskim, niemieckim i angielskim. Prezentacje przedstawiają informacje na temat lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lipinki, historii, gatunków chronionych, miejsc turystycznie atrakcyjnych oraz form ochrony przyrody, które zostały podzielone na:

  • rezerwaty przyrody,
  • parki krajobrazowe,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • obszary Natura 2000,
  • pomniki przyrody,
  • użytki ekologiczne. 

Ponadto w prezentacjach można znaleźć informacje na temat Partnera projektu, zrealizowanego pod tytułem „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Lipinki i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt".