Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

W Nadleśnictwie Lipinki w roku 2016 tak jak w całej Polsce, przeprowadzono inwentaryzację zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

W dniach 27 marca do 28 marca, w mroźny pogodny weekend, pracownicy Nadleśnictwa Lipinki wraz z myśliwymi kół łowieckich przeprowadzili inwentaryzację zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

Załogę podzielono na dwie grupy liczące ok sześćdziesiąt osób każda. Jedna grupa na obrębie Żary zebrała się w Olszyńcu przy siedzibie Koła Łowieckiego "Ryś", druga na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Lipinkach Łużyckich.

Metoda pędzeń próbnych polega na liczeniu zwierzyny na określonych powierzchniach, tak zwanych miotach (obszar o ok. 70 -80 ha zbliżony kształtem do prostokąta). Program komputerowy wylosował 25 miotów (ok. 10% pow. leśnej nadleśnictwa tj. ok. 2 500 ha). Następnie w każdym z nich zwierzęta były pędzone przez naganiaczy od strony jednego z boków, a obserwatorzy zgromadzeni na pozostałych trzech bokach policzyli wszystkie opuszczające miot zwierzęta, z określeniem płci i przybliżonego wieku. Policzone zostały również sztuki, jakie cofnęły się z miotu przez linię naganiaczy. Każdy z uczestników liczył zwierzęta ze swojej lewej strony.

Następnie zebrane dane z użyciem metod statystycznych odniesione zostaną do całej powierzchni kompleksu Nadleśnictwa wyliczając zagęszczenie i liczebność gatunków.

Pierwsza grupa Fot. Aleksandra Balak

Leśnikom wyniki liczenia służą do zarządzania populacjami zwierzyny oraz pomagają przewidzieć skalę niezbędnych zabiegów ochronnych, np. grodzenia upraw, chroniących sadzonki i młode drzewka przed zgryzaniem i spałowaniem.
Wstępnie możemy stwierdzić, że inwentaryzacja metodą pędzeń próbnych wskazują na znaczne różnice w populacji w stosunku do inwentaryzacji metodą całorocznej obserwacji.
Szczegółowe dane dotyczące zwierzyny jej liczebności, zagęszczenia, struktury wiekowej i płciowej będą dostępne po opracowaniu wyników liczenia.

W Nadleśnictwie Lipinki inwentaryzację zwierzyny przeprowadzono również tradycyjnie metodą całorocznej obserwacji.

W roku 2015/2016 zaobserwowano stopniowy wzrost populacji zwierzyny płowej (jeleń, sarna) oraz postępujący wzrost populacji bobra na terenie Nadleśnictwa Lipinki. Coraz częściej również można spotkać wilka i łosie, co jest niezwykle osobliwym zjawiskiem na naszych terenach.

  Zapraszamy do zapoznania się z danymi.