Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO KSIĘGOWY/A

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LIPINKI OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO KSIĘGOWY/A

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki ogłasza wewnętrzny nabór na stanowisko

Księgowy/a

Dokumenty aplikacyjne należy składać poprzez e-mail (skany, kserokopie) na adres elektroniczny: Lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl lub w zaadresowanych i opisanych zamkniętych kopertach (oryginały), pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście,
na adres:
Nadleśnictwo Lipinki
ul. Budowlanych 21
68-200 Żary

z dopiskiem „Nabór wewnętrzny na stanowisko księgowy/a”.
W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 20.06.2022 o godzinie 10:00.