Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Lipinki powstało z połączenia trzech nadleśnictw: Żary, Trzebiel oraz Lipinek po zmianach organizacyjnych w Lasach Państwowych w latach 1972 i 1973.

Dawne obręby Nadleśnictwa Lipinki zostały utworzone w 1948 roku z wydzielonych powierzchni wcześniej zorganizowanych Nadleśnictw Żary, Wymiarki i Traby, wtedy też swój początek miało Nadleśnictwo Trzebiel. Powstanie Nadleśnictwa Żary datuje się z kolei na rok 1945. Do końca lat 50 ubiegłego wieku, wymienione nadleśnictwa były podległe Rejonowi Lasów Państwowych w Żarach,  po usamodzielnieniu w pełnym rozrachunku gospodarczym podlegały bezpośrednio Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w tym samym mieście, od 1968 roku zaś – w Zielonej Górze. 

W historii lasów podlegających Nadleśnictwu Lipinki można wyróżnić dwa okresy – do roku 1945 oraz po 1945 roku. Pierwszy z nich był czasem, kiedy lasy stanowiły własność prywatną, należącą do majątków ziemskich, drobnych właścicieli oraz lasów miejskich miast: Żary, Żagań oraz Łęknica. Lasy w tym okresie były dość dobrze zagospodarowane, jednak na tych obszarach, które należały do drobnych właścicieli, gospodarkę leśną prowadzono bez jakichkolwiek planów urządzania lasu.

Drugi okres, czyli tuż po wojnie w 1945 roku był czasem upaństwowienia dóbr leśnych. Stało się to na mocy dekretu o reformie rolnej i dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa. Wtedy też rozpoczęto okres organizacji leśnej.

Ważny czas dla gospodarki leśnej Nadleśnictwa Lipinki miała znajdująca się na tym terenie kopalnia węgla brunatnego. Jej istnienie powodowało zmiany w stanie posiadania – część partii była przekazywana pod kopalnię odkrywkową, które po wyeksploatowaniu ponownie przekazywane były pod zarząd Nadleśnictwa. Skutkiem funkcjonowania kopalni było pojawienie się zalanych wodą zagłębień pokopalnianych, głębinowych zapadlisk pokopalnianych czy nieużytków pokopalnianych, które poprzez swoje zakwaszenie i stałe rozmywanie przez wody opadowe, stały się trudne do odnowienia.  

Obecne Nadleśnictwo Lipinki zostało utworzone 1 stycznia 1973 r. w wyniku połączenia trzech nadleśnictw: Lipinki, Trzebiel i Żary.

Dawna siedziba Nadleśnictwa Lipinki. Fot. Archiwum Nadleśnictwa

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Żary:

Leonard Piekarski (26.04.1946r. – 31.01.1950r.)
Stefan Monastyrski (16.09.1951r. – 31.12.1972r.)
1 października 1948r. powstały kolejne dwa nadleśnictwa: Lipinki i Trzebiel (dawne Traby).

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Lipinki (dawne małe Nadleśnictwo)

Walerian Pasternak (01.10.1948r. – 1949r.)
Klemens Bartnicza (01.04.1950r. – 31.07.1950r.)
Franciszek Cerson (20.09.1950r. – 15.08.1953r.)
Ryszard Zdanowski (01.03.1954r. – 31.10.1957r.)
Franciszek Cerson (01.05.1958r. – 30.04.1961r.)
Jerzy Maszewski (01.05.1961r. – 30.11.1962r.)
Stanisław Tomczyk (01.12.1962r. – 12.08.1968r.)
Kazimierz Klarecki ( 28.10.1968r. – 30.09.1972r.)

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Trzebiel:

Józef Pacewicz (1948r.)
Jerzy Steckiewicz (1950r.)
Michał Parowicz (01.05.1951r. – 30.09.1972r.)

Po połączeniu małych nadleśnictw, kierownictwo Nadleśnictwa Lipinki objął nadleśniczy Kazimierz Klarecki, który pełnił tę funkcję do 30.09.1992r.

Nadleśniczowie Nadleśnictwa Lipinki 

Kazimierz Klarecki (               – 30.09.1992r.)

Roman Wrażeń (1.10.1992 r. - 10.03.2014r.)

Mieczysław Karwański (10.03.2014r. - 30.06.2014r.)

Od 1.07.2014 funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki pełni Jan Lesser.