Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obszar Nadleśnictwa Lipinki charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wyjątkowych miejsc o charakterze przyrodniczo – kulturowym. Wszystkie cechy tego obszaru dają możliwość poznania przyrody, geologii oraz kultury z bliska, co wpływa na efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież.

Dla potrzeb edukacyjno – rekreacyjnych, Nadleśnictwo Lipinki przygotowało i udostępnia obiekty edukacyjne, które pozwalają na poznanie środowiska przyrodniczo – geologicznego w sposób bardziej przystępny, bo poprzez bezpośrednie obcowanie z naturą. Baza edukacyjna z jakiej korzystamy i do odwiedzania której zachęcamy to:

 •  Ścieżka przyrodniczo – leśna „Zielony Las" – o długości 3,2 km, zlokalizowana w malowniczym kompleksie leśnym. Na ścieżce zlokalizowano tematyczne punkty, które w oparciu o tablice informacyjne, pozwalają na zgłębienie wiedzy przyrodniczo-leśnej. Wszyscy zainteresowani dowiedzieć mogą się szeregu ciekawostek nie tylko o przepięknym kompleksie "Zielonego Lasu" oraz lesie jako całości, ale również o obiektach kulturowych i historycznych, których pozostałości i ślady, stanowią ubogacenie tego terenu. Wzdłuż całej trasy rozlokowane zostały miejsca odpoczynku wyposażone w ławki, stoły oraz stojaki na rowery. Zapraszamy w szczególnosci na miejsca, gdzie zaprezentowaliśmy:
 1. Ruiny wieży Promnitza, zwanej także wieżą Bismarcka z XX wieku.
 2. Zagadnienia selekcji drzew i nasiennictwa na przykładzie nasiennego drzewostanu bukowego.
 3. Najważniejsze i najliczniejsze gatunki ptaków leśnych.
 4. Skład gatunkowy drzewostanu oraz jego piętrową budowę.
 5. Sposoby odnowienia lasu.
 6. Wodę w lesie w postacji "leśnego źródliska"
 7. Punkt widokowy – murowana wieża widokowa z XIX wieku.
 8. Dostrzegalnię (wieżę) obserwacyjną ppoż.

Ścieżka przebiega przez tereny leśnictwa Zielony Las i połączona jest z oznakowanymi szlakami turystycznymi, mającymi swój początek w Żarach. Tereny przez które przebiega ścieżka są bardzo atrakcyjne pod względem urozmaiconej rzeźby terenu jak i składu gatunkowego drzewostanów. Atrakcją ścieżki są dwie zabytkowe wieże – Wieża Promnitza (Bismarcka) zbudowana na początku XX w. oraz wieża widokowa zbudowana w 1864 r. na południowym stoku Wzniesień Żarskich na wysokości 222,5 m n.p.m.

Czas potrzebny na pokonanie całej ścieżki to około 2-3 godziny.

 • Ścieżka edukacyjna "Zielony Zakątek" - trasa o niewielkiej długości kilkuset metrów, ale obejmująca piękny fragment lasów leśnictwa "Zielony Las". Ścieżka to przede wszystkim walory edukacyjne zorientowane na najmłodszych, w postaci interaktywnych i manualnych tablic i urządzeń informacyjnych i dydaktycznych. Dodatkowy walor stanowi wiata ze stołami i ławkami oraz lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego kąpieliska przy ul. Źródlanej w Żarach.  
 • Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina" – przebiega przez fragment obszaru objętego wydobyciem węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych, należących do przedwojennej kopalni Babina oraz powojennej kopalni „Przyjaźń Narodów – Szyb Babina". Trasa geoturystyczna "Dawna Kopalnia Babina" rozpoczyna się na początkowym odcinku dawnej drogi kopalnianej, na południe od skrzyżowania z ulicą Kopalnianą w Nowych Czaplach i kończy w rejonie dawnej cegielni w Łęknicy. Główne zagadnienia edukacyjne związane ze ścieżką geoturystyczną "Dawna Kopalnia Babina" to: krajobraz pokopalniany, pojezierze antropogeniczne, morenowa struktura geologiczna, formy erozyjne i polodowcowe, zbiorniki poeksploatacyjne i zapadliskowe. Na ścieżce udostepniono liczne miejsca wypoczynku (ławki) oraz kilka punktów wysposażonych także w zadaszenia oraz stoły z ławami i stojakami na rowery.

Widok na zbiornik "Afryka" w okolicach trasy geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina". Fot. Magdalena Lewandowska

Miejsca na ścieżce geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina", które warto zobaczyć:

 1. Upadowa Vla – na tym obszarze znajduje się dawne wejście do kopalni podziemnej, gdzie swój wylot miała tzw. upadowa, czyli skośny szyb umożliwiający niegdyś dostęp do wyrobisk podziemnych i transport urobku na powierzchnię.
 2. Wyrobisko B2 – położone jest w pobliżu miejsca występowania iłów, które były wydobywane w latach 20-ubiegłego wieku. Obszar wyróżnia znajdujący się pokopalniany zbiornik o przejrzystej wodzie w kolorze szmaragdowym.
 3. Nad upadową VI – Na tym obszarze znajduje się wąski i wysoki półwysep, zbudowany z ilastych piasków różnoziarnistych. Półwysep niemal przecina zbiornik, dzieląc go na dwa odrębne baseny. Teren utwardzonej drogi, po której przechodzi ścieżka, przebiegała dalej przez środek zbiornika, którędy przechodziła kolejka kopalniana łącząca upadowe Va i IV.
 4. Zbiornik – wyrobisko „łuska C" (obecna turystyczna nazwa „Afryka") - obszar otoczony wysokimi skarpami, w których widoczny jest profil pokładu węgla, mający zachęcać do zapoznania się z historią powstawania węgli brunatnych i umiejscowienia pokładów kopalni Babina w profilu geologicznym.
 5. Wieża widokowa.
 6. Punkty widokowe zlokalizowane wokół zbiornika "Afryka" - stanowiące elementy odcinka ścieżki wybudowanego w 2021 r. Poza wygodną infrastrukturą turystyczną oferują one przepiekne widoki, zarówno na największy zbiornik pokopalniany jakim jest "Afryka" jak i inne, zachwycające odmienną kolorystyką wody.

Ogólna długość trasy geoturystycznej "Dawna Kopalnia Babina" wynosi ok. 7 km z istniejącą już możliwością obejścia dookoła "Afryki".

 • Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą" – rezerwat położony jest w gminie Przewóz i Trzebiel, w województwie lubuskim i obejmuje obszar doliny, którą płynie Nysa Łużycka. Teren rezerwatu pozwala zapoznać się zarówno z ekosystemami leśnymi, jak i wyrobiskami pokopalnianymi. Rezerwat został utworzony dla zachowania walorów przyrodniczych lasów na krawędzi doliny Nysy Łużyckiej, a istotnym celem ochrony jest wsparcie zachodzących w rezerwacie procesów spontanicznego unaturalniania się lasów grądowych, łęgowych oraz zatrzymanie degradacji nadmiernie odwodnionych ekosystemów hydrologicznych. Na terenie rezerwatu znajduje się szlak pieszo-rowerowy umożliwijący jego zwiedzanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody.
 • Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe - Przez teren Nadleśnictwa Lipinki przebiegają 4 szlaki turystyczne, łączące tematycznie zarówno zwiedzanie ciekawych miejsc pod względem walorów przyrodniczych oraz związanych z bogatą historią regionu.
 1. Zielony - z Żar do Gubina o długości 75,6 km.
 2. Czarny - z Żar do Żagania o długości 23 km; przebiega przez Zielony Las, później w kierunku wsi Siodło i dalej poprzez las do Żagania.
 3. Niebieski - z Trzebiela do Jasienia o długości 33,6 km.
 4. Czerwony - z Żar do Łęknicy o długości 46,5 km; przebiega przez całe Nadleśnictwo.

Turystyczny szlak czerwony nazwany szlakiem „Pogranicza śląsko – łużyckiego" przystosowany jest również do uprawiania turystyki rowerowej.

Wszystkie powyższe szlaki to trasy udostępniające miejsca szczególne krajoznawcom wrażliwym na piękno przyrody i krajobrazu, na wiekowe dzieła rąk ludzkich oraz na bogactwa burzliwych dziejów dzisiejszego powiatu żarskiego.

Dowiedz się więcej na temat szlaków turystycznych.

Zapoznaj się z rodzajami szlaków turystycznych na naszym terenie i pobierz mapy.

 • wiata na szkółce leśnej w Lipinkach Łużyckich - obiekt udostepniany w uzgodnieniu z nadlesnictwem. W oparciu o skorzystanie z niniejszej oferty nadleśnictwa, poznać można kuluary produkcji sadzonek na leśnych szkółkach oraz tematykę związaną z hodowlą lasu, a w szczególności leśnymi odnowieniami. Wiata posiada zaplecze do rozpalenia ogniska i grilla oraz zapewnia komfortowe warunki pobytu także podczas deszczowej pogody.