Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

W ramach oferty edukacyjnej, Nadleśnictwo Lipinki organizuje spotkania leśników z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach, gdzie za pomocą różnorodnych gier i zabaw przedstawiane są najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i ochroną lasu.

W ciągu całego roku szkolnego, leśnicy często opowiadają i edukują na temat aktualnie dziejących się zjawisk i zagrożeń w przyrodzie. W okresie wiosenno - letnim są to cykle poświęcone głównie ochronie lasu przed pożarami oraz kształtowaniu świadomości zagrożenia, jakie niosą takie zjawiska. W czasie jesienno – zimowym z kolei dzieci i młodzież edukowane są między innymi z ochrony flory i fauny w okresie zimowym, a co za tym idzie możliwości dokarmiania zwierząt, które w tym okresie potrzebują szczególnego traktowania.

Celem spotkań jest kształtowanie świadomości proekologicznej już od najmłodszych lat życia, upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Bogactwo flory i fauny oraz wyjątkowe formy ukształtowania terenu obszaru Nadleśnictwa sprzyjają również organizacji lekcji edukacyjnych w terenie, gdzie na specjalnie wyznaczonych obszarach, dzieci i młodzież poznają środowisko przyrodnicze z bliska.

Służą temu obiekty edukacyjne, znajdujące się na terenie Nadleśnictwa, do których można zaliczyć:

  • Ścieżkę przyrodniczo - leśną "Zielony Las"
  • Trasę geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina"
  • Rezerwat przyrody „Nad Młyńską Strugą"
  • Liczne szlaki turystyczne i rowerowe posiadające elementy informacyjne.

Placówki oświatowe mogą zgłaszać chęć organizacji lekcji z przedstawicielami Nadleśnictwa pisemnie, wysyłając zapytanie e-mailowe lub telefoniczne.

Wymagane informacje, niezbędne do realizacji tego typu zajęć to: nazwa szkoły (innej instytucji), ilość osób uczestniczących w zajęciach, planowana data realizacji lekcji. 

Wszystkie organizowane przez leśników zajęcia edukacyjne są BEZPŁATNE.

Zgłoszenia można składać poprzez wiadomość e-mailową na adres damian.sandak@zielonagora.lasy.gov.pl lub telefonicznie na numer +48 68 362 62 58 (wew. 534) lub +48 883-316-016