Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Lipinki położone jest w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego i graniczy z Niemcami. Stanowi jedno z 20 Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Usytuowane jest na obszarze dwóch krain przyrodniczo – leśnych Wielkopolsko-Pomorskiej i Śląskiej w strefie lasów mieszanych. Obszar Nadleśnictwa położony jest w zasięgu zlodowacenia Środkowopolskiego w stadiale mazowiecko-podlaskim.

Pod względem geomorfologicznym Nadleśnictwo Lipinki zajmuje obszar Nizin Śląsko Łużyckich i Nizin Środkowopolskich.

Swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty – żarski oraz żagański, na który składają się trzy obręby, takie jak: Lipinki, Żary i Trzebiel z 13 leśnictwami: Sieciejów, Zielony Las, Olbrachtów, Suchleb, Grotów, Olszyna, Trzebiel, Niwica, Żarki, Nowe Czaple, Złotnik, Marszów i Żagań oraz Gospodarstwem Szkółkarskim. 
 
Bliskość granicy niemieckiej sprawia, że na terenie Nadleśnictwa Lipinki spotkać można nie tylko entuzjastów spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu z naszego rodzimego kraju, lecz także z pobliskich landów Niemiec. Widoczne jest to przede wszystkim na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa", który usytuowany jest na transgranicznym obszarze Polski i Niemiec, przez co stanowi międzynarodowe dobro zarówno przyrodnicze, historyczne, jak i kulturowe. 
 
Ciekawostki dot. Nadleśnictwa Lipinki.
Ważnym kompleksem leśnym jest obszar chroniony „Zielony Las" znajdujący się pomiędzy miastem Żary a miejscowością Łaz, który cieszy się dużą popularnością wśród miłośników jazdy rowerowej i pieszych wędrówek. Zielony Las leży na bardzo zróżnicowanej powierzchni, gdzie wzgórza przecinane są głębokimi dolinami. Obszar lasu wyróżnia obfita roślinność z wiekowymi bukami na czele.