Obiekty edukacyjne

Obszar Nadleśnictwa Lipinki charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wyjątkowych miejsc o charakterze przyrodniczo – kulturowym. Wszystkie cechy tego obszaru dają możliwość poznania przyrody, geologii oraz kultury z bliska, co wpływa na efektywniejsze przyswajanie wiedzy przez dzieci i młodzież.

Oferta edukacyjna

W ramach oferty edukacyjnej, Nadleśnictwo Lipinki organizuje spotkania leśników z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach, gdzie za pomocą różnorodnych gier i zabaw przedstawiane są najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i ochroną lasu.