Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki, poza lasami podlegającymi zarządowi tej jednostki znajdują się również lasy innych własności.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Lasy Państwowe pod zarządem Nadleśnictwa Lipinki zajmują powierzchnię 23 302,99 ha, lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa – 323,24 ha, z czego 266,06 ha stanowi własność osób fizycznych, a 57,18 ha – osób prawnych.

Osobą, która zajmuje się lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa jest pracownik Starostwa Powiatowego w Żarach i w Żaganiu.

Starostwo Powiatowe w Żarach - kontakt telefoniczny : +48 68 479 06 42

Starostwo Powiatowe w Żaganiu - kontakt telefoniczny: +48 68 376 38 36

Przeczytaj więcej na temat nadzoru nad lasami prywatnymi.