Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Lipinki znajduje się 20 pomników przyrody ożywionej. Są to drzewa o szczególnie okazałych rozmiarach i wieku. Drzewa reprezentowane są przez następujące gatunki: dąb szypułkowy, którego wyróżniono w sumie 11 szt., żywotnik – 2 szt., 2 szt. platanu, buk zwyczajny, 1 choina kanadyjska, modrzew, jawor i lipa drobnolistna. 

W obrębie Trzebiel, w leśnictwie Nowe Czaple zlokalizowane są następujące gatunki: dąb szypułkowy, klon jawor oraz modrzew europejski. 

W obrębie Lipinki, w leśnictwie Zielony Las można wyróżnić: 4 dęby szypułkowe, 2 żywotniki, 1 choinę kanadyjską oraz 1 szt. buka zwyczajnego. 

W obrębie Lipinki, w leśnictwie Olbrachtów można wyróżnić 2 dęby szypułkowe. 

W obrębie Żary, w leśnictwie Marszów występują 2 dęby szypułkowe, 2 platany klonolistne, 1 lipa drobnolistna.

W obrębie Żary, w leśnictwie Żagań występuje 1 dąb szypułkowy. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na ciekawe pomniki przyrody znajdujące się poza granicami lasu , ale w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa: w mieście Żary – 3 cyprysiki błotne i miłorząb dwuklapowy, w mieście Łęknica dąb " Lubuski Bartek", w okolicach wsi Kamienica – głaz narzutowy " Diabelski Kamień".