Walory turystyczne

Piękne lasy, będące środowiskiem życia często nie spotykanych nigdzie indziej gatunków flory i fauny, bogate runo leśne obfitujące w grzyby i jagody, efektowne formy ochrony przyrody czy niesamowite twory geologiczne, uformowane w wyniku działalności lądolodu – to tylko niektóre z przesłanek przemawiających za odwiedzeniem terenów Nadleśnictwa Lipinki.

Wirtualne wycieczki i prezentacje

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi, pozwalającymi lepiej przyjrzeć się walorom turystyczno - przyrodniczym Nadleśnictwa Lipinki.