Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Zielony Las to idealne miejsce na poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, historii oraz geologii. Miejsce to doskonale nadaje się do kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży. Spędzanie czasu na wolnym powietrzu i obserwacja otaczającej przyrody, jest świetnym sposobem na uatrakcyjnienie szkolnych lekcji.

Nauka w terenie, to szybciej i trwalej nabyta wiedza. Bezpośredni kontakt z otoczeniem – jego czucie, widzenie, słyszenie, a nieraz także smakowanie, da każdemu ogromną satysfakcję i zadowolenie. Każdy leśny dukt i leśna ścieżka zachęca równocześnie do zdrowego stylu życia, związanego z aktywnością fizyczną na łonie natury. Lekcje wychowania fizycznego, przyrody, geografii, historii czy nawet języka polskiego, udadzą się świetnie pośród drzew żarskich lasów. Jak wiele tego co znamy z ilustracji w szkolnych podręcznikach, można zobaczyć i dotknąć przekraczając granicę miast i wsi, dowiedzą się tylko ci, którzy to zrobią.  
 

Szczególne miejsce w prowadzonej przez Nadleśnictwo Lipinki edukacji leśnej mają sprawy związane z ochrona przeciwpożarową. Każdego roku nadleśnictwo prowadzi szereg działań informacyjnych, których celem jest kształtowanie odpowiednich zachowań społeczeństwa na terenach leśnych i terenach przyległych. Coroczne wiosenne cykle o nazwach „Wiosna bez płomieni" czy „Ratujmy skowronki" prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi i samorządami terytorialnymi, mają uwrażliwić mieszkańców naszego regionu na tak istotne kwestie jak ochrona przed pożarami lasów, łąk i pól. 

Lekcja edukacyjna w terenie. Fot. Nadleśnictwo Lipinki.

Proponowane formy zajęć dydaktycznych w Zielonym Lesie:
 
 • Typowo edukacyjna, w której uczniowie poznają wybrane zagadnienie z określonego przedmiotu, omówione i pokazane w terenie (ludzie i miejsca historyczne, ciekawostki i zjawiska przyrodnicze, geologia i geografia). Jednoczesna okazja do dodatkowego wzbudzenia w młodych ludziach, odpowiedzialności za swoje otoczenie i uczenie ich prawidłowych postaw i zachowań. 
 • Krajoznawczo – turystyczna, polegająca na organizacji wycieczek pieszych i rowerowych, połączonych np. z wejściem na zmodernizowaną wieżę widokową, mających na celu wzbudzenie zainteresowania własnym regionem,
 • Rekreacyjno – sportowa, z wykorzystaniem dostępnych tras i ścieżek turystycznych oraz obiektów sportowych zlokalizowanych na terenach leśnych (np. siłownia w Zielonym Lesie niedaleko trasy Żary – Łaz).
 • Promująca zdrowy styl życia – połączenie spacerów ze zbiorem płodów runa leśnego (jagód, borówek, poziomek, grzybów czy naturalnych źródeł witamin jakimi są owoce, liście, pędy i łodygi niezliczonych roślin leśnych).
Ścieżka przyrodniczo – leśna „Zielony Las"
 
Ścieżka o długości 3,2 km. Swój początek ma przy drodze łączącej Żary z miejscowością Łaz, choć wędrówkę można również rozpocząć od strony miejskiego kąpieliska przy ul. Leśnej. Tereny, przez które przebiega są wyjątkowo atrakcyjne pod względem przyrodniczym oraz geologicznym. Atrakcją ścieżki są dwie zabytkowe wieże – wieża kamienna z początku XX w., której budowy nigdy nie ukończono oraz murowana, odrestaurowana wieża widokowa, zbudowana w 1864 r. z inicjatywy żarskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Wędrówka ścieżką, dzięki ustawionym przy niej tablicom informacyjnym, pozwoli na poszerzenie wiedzy przyrodniczo – historycznej. Przybliży mijane ciekawostki leśne oraz pokaże pracę miejscowych leśników, dla których dbanie o powierzone ich opiece lasy jest nie tylko pracą, ale i zamiłowaniem.
Bukowy Wądół. Fot. Assist Media.
 
Ścieżka składa się z ośmiu przystanków tematycznych:
 
 1. Ruiny wieży kamiennej zwanej po II wojnie przez lata wieżą Bismarcka.
 2. Selekcja i nasiennictwo na przykładzie drzewostanu bukowego.
 3. Ptaki leśne.
 4. Skład gatunkowy drzewostanu. Budowa lasu: drzewa, krzewy, runo.
 5. Sposoby odnowienia lasu.
 6. Źródełko leśne.
 7. Punkt widokowy – murowana wieża widokowa.
 8. Obserwacyjna wieża przeciwpożarowa.
Na wędrujących czekają specjalne miejsca przystankowe, gdzie mogą odpocząć i zjeść przyniesiony przez siebie posiłek. Czas potrzebny na przejście całej ścieżki wynosi około 2-3 godziny. Należy zaznaczyć, że pracownicy Nadleśnictwa Lipinki oraz leśnictwa Zielony Las chętnie pomogą w organizacji lekcji oraz podzielą się swoją merytoryczną i metodyczną wiedzą. Wszystkie organizowane przez leśników zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.
 

Placówki oświatowe mogą zgłaszać chęć organizacji lekcji z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa, wysyłając zapytanie na adres: lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl lub telefoniczne pod numer +48 68 362 62 58.

Dowiedz się więcej na temat działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Lipinki.

Zobacz również: Obiekty edukacyjne.

Zobacz również: Encyklopedia leśna.