Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Powierzchnia kraju, z wyjątkiem terenów ustawowo wyłączonych jest podzielona na obwody łowieckie. W zależności od lesistości, obwody dzieli się na leśne i polne, które w 95% dzierżawione są przez koła łowieckie. Na terenie Nadleśnictwa Lipinki gospodarka łowiecka prowadzona jest w 10 obwodach łowieckich, z których nad 8 nadzór sprawuje Nadleśnictwo Lipinki, a nad pozostałymi 2 – sąsiednie nadleśnictwa.

Nadzorowane obwody to:

  • Obwód nr 209 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „RYŚ" Żary
  • Obwód nr 211 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „CIETRZEW" Żary
  • Obwód nr 219 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „GRZYWACZ" Brzeźnica,
  • Obwód nr 222 dzierżawiony przez Koło Łowieckie„KNIEJA" Żary,
  • Obwód nr 223 dzierżawiony przez Koło Łowieckie„LEŚNIK" Lipinki
  • Obwód nr 224 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „LISEK" Trzebiel,
  • Obwód nr 229 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „BAŻANT" Żary,
  • Obwód nr 232 dzierżawiony przez Koło Łowieckie„CIETRZEW" Warszawa.

Myśliwi krajowi mogą pozyskiwać zwierzynę łowna wg indywidualnych upoważnień na wykonanie odstrzału lub w czasie organizowanych polowań zbiorowych. Część odstrzału realizują także myśliwi zagraniczni.

Dzik. Fot. Wojciech Nowak/Fotolia

Okresy polowań na zwierzęta łowne określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. nr 48, poz. 459 z późn. zm.).

W Nadleśnictwie Lipinki sprawy związane z gospodarką łowiecką prowadzi Pan Damian Sandak.